od_nowa

Formularz zgłoszeniowy

Nasza mapa będzie uzupełniana na bieżąco na podstawie Waszych zgłoszeń. Jeśli prowadzisz sklep, bar, kawiarnię, prywatna aptekę i/lub punkt usługowy lub rzemieślniczy, możesz zgłosić się do nas w celu umieszczenia go na mapie. Aby to zrobić wypełnij poniższy formularz.

Wysłanie niniejszego zgłoszenia oznacza wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszających przez fundację Ładne Historie:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO, Fundacja uprzejmie informuje Zgłaszających, że:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Ładne Historie, podmiot z siedzibą przy ulicy Długiej 33, 58-100 Świdnica.
  • Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Fundacja w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji działań edukacyjnych, animacyjnych i sieciujących na terenie wrocławskiego osiedla Plac Grunwaldzki, w tym np. podwykonawcom, urzędom dokonującym rozliczeń publicznoprawnych pracowników i kontrahentów Fundacji, a w odniesieniu do danych osobowych podawanych w związku z epidemią COVID – 19 – organom nadzoru sanitarno – epidemiologicznego i porządku publicznego. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Fundacji.
  • Dane udostępnione przez Zgłaszających nie będą podlegały profilowaniu.
  • Fundacja danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Fundację w czasie jej realizacji oraz przez okres 10 lat czyli w czasie wymaganym przez organy kontrolne Państwa w szczególności ZUS i US.
  • Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA - pilotaż” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA