od_nowa

Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?

dorośliedukacjaosiedlowe działania

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to dokument strategiczny, który pozwala planować i prowadzić proces rewitalizacji. Opisuje, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie. 8 lipca tego roku Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR w naszym mieście.

Zółta prostokątna grafika: po prawej stronie naszkicowany fragment elewacji z rozbitym oknem i popisanej sprayem. Na środku duży, biały napis: naprawiamy?

We Wrocławiu program ten będzie realizowany na kilku osiedlach: Brochowie, Kleczkowie, Księżu, Nadodrzu, Ołbinie, Przedmieściu Oławskim, Przedmieściu Świdnickim oraz Placu Grunwaldzkim. Decyzja o tym podjęta została przez Radę Miejską Wrocławia na podstawie Raportu diagnostycznego służącego wyznaczeniu obszaru kryzysowego rekomendowanego do rewitalizacji we Wrocławiu. Wiosną 2021 r. przeprowadzono także konsultacje społeczne na ten temat.

Sąsiedzi i sąsiadki, zapraszamy Was do wzięcia udziału w procesie konsultacji związanych z GPR! Trwają one od 20 października do 21 listopada 2021 roku i obejmują działania – społeczne, dotyczące zieleni i środowiska, a także infrastruktury – które będą stanowić odpowiedź na problemy opisane w diagnozie obszaru zdegradowanego (i tym samy zostaną zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji). Efektem procesu będzie raport z konsultacji.

Jak konsultujemy?

W dniach 27 października-21 listopada poprzez FORMULARZ dostępny na stronie konsultacji. Formularz należy pobrać ze strony i, wypełniony, obowiązkowo:

  1. Wydrukować i złożyć podpisany dokument w Kancelarii Urzędu przy ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, w kopercie z dopiskiem "Wydział Partycypacji Społecznej - zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego" lub przesłać pocztą. Zgłoszeń należy dokonać do 21 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu korespondencji do UMW).
  2. Przesłać jako edytowalny załącznik na podany na stronie adres poczty elektronicznej.

Odbędą się spotkania – z uwagi na ograniczenia związane z pandemią na każde z nich obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń.

  • 27 października, godzi. 17:30 – SPOTKANIE OTWIERAJĄCE w MiserArt (ul. Cybulskiego 35 A) – na tym spotkaniu planowana jest obecność tłumacza na Polski Język Migowy. ZAPISY do 25 października przez formularz online: [link: wroc.city/otwarcie]

  • 3 listopada, godz. 17:30 – NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA ZIELENI I ŚRODOWISKA w Brochowskim Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Koreańska 1a) ZAPISY do 2 listopada przez formularz online: [link: wroc.city/narady]

  • 9 listopada, godz. 17:30 – NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA INFRASTRUKTURY w Centrum na Przedmieściu (ul. Prądzyńskiego 39a) ZAPISY do 8 listopada przez formularz online: [link: wroc.city/narady]

  • 18 listopada, godz. 17:30 – NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH w CAL Plac Grunwaldzki OD NOWA (ul. Skłodowskiej-Curie 63a)
    ZAPISY do 17 listopada przez formularz online: [link: wroc.city/narady]

W przypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19 spotkania odbędą się on-line. Więcej informacji na stronie internetowej [link: www.wroclaw.pl/rozmawia].

Pomarańczowy plakat: U góry duży napis na czarnym tle "konsultacje społeczne", poniżej dopisek "powiedz nam jak... Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?" Na środku plakatu widoczny rysunek fragmentu elewacji z rozbitym oknem i popisanej sprayem. Pod nim harmonogram narad oraz dopisek: szczegóły na www.wroclaw.pl/rozmawia

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA - pilotaż” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA