od_nowa

Notatka z narady sąsiedzkiej 29.08.2023

Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA

W dniu 29.08.2023 w godzinach 17.30-19.30 odbyła się narada sąsiedzka dotycząca wnętrza podwórka w kwartale ulic  Łukasiewicza – Smoluchowskiego –  Norwida – Curie Skłodowskiej, realizowana w ramach działań Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA.  

Kolorowa, pozioma fotografia przedstawiająca grupę dzieci i dorosłych spędzających czas na podwórku otoczonym kamienicami.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

W naradzie wzięło udział łącznie 9 osób, głównie seniorek i seniorów, mieszkających przy ulicach Łukasiewicza, Norwida, Skłodowskiej - Curie oraz, przez chwilę, jedna osoba z ulicy Smoluchowskiego. Pomimo deszczu narada odbyła się głównie w podwórku, gdzie były omawiane tematy z obszarów: infrastruktura, zieleń i bezpieczeństwo. Wszystkie opinie i uwagi zostały zapisane. Na koniec narady mieszkańcy otrzymali ulotkę informacyjną o zakresie zadań zarządcy terenu wraz z informacją, jak zgłosić sprawę.

Spis omawianych tematów:

Infrastruktura:

 1. Stojaki rowerowe - brak chęci ze strony mieszkańców na postawienie stojaków, ale padł pomysł stworzenia rowerowni, najlepiej w którymś z istniejących garaży. 
 2. Kosze na śmieci - do usunięcia większość z nich, problem z przepełnieniem oraz rozsypywaniem śmieci wokół. 
 3. Wiaty śmietnikowe - zły stan techniczny, często problem z ogólnym nieporządkiem wokół i nieodebranymi gabarytami. 
 4. Oświetlenie - niedziałające oświetlenie, zepsute oprawy. 
 5. Ławki przy wiacie śmietnikowej - niepotrzebne, do likwidacji.
 6. Plac zabaw - nieużywany, zaniedbany, budzące zastrzeżenia towarzystwo osób spożywających alkohol tuż obok placu zabaw. 

 Zieleń na podwórku:

 1. Zieleń - brak bieżącej pielęgnacji, dbania o nasadzone rośliny (przez Wrocławskie Mieszkania, o część mieszkańcy dbają sami). Liczne samosiejki, prawdopodobnie suche drzewa (konieczność wykonania ekspertyzy).
 2. Nowe nasadzenia - propozycja nowych nasadzeń - krzewów od strony Łukasiewicza i Smoluchowskiego w miejscu trawnika. Propozycja obsadzenia bluszczem garaży od strony Smoluchowskiego.

Bezpieczeństwo:

 1. Dojście do Łukasiewicza przy wjeździe na podwórko - brak chodnika, „urywający się chodnik”, konieczność przejścia drogą lub błotnistym przedeptem. 
 2. Ruch samochodowy - aktualnie strefa ruchu, problemy z parkowaniem. Brak konsekwencji ze strony miasta - raz wnętrze podwórzowe uważane jest za podwórko - przestrzeń dla mieszkańców, raz za przestrzeń publiczną - ogólnomiejską.

Dodatkowo zgłoszone uwagi:

 1. Lokale usługowe - niektóre prowadzące uciążliwą z punktu widzenia mieszkańców działalność, także pod względem zajmowania miejsc parkingowych w podwórzu.
 2. Tramwaje - uciążliwy hałas, który powodują. 
 3. Wywóz śmieci - brak informacji w bramach mieszkalnych o terminach i zasadach wywozu gabarytów oraz informacji o częstotliwości sprzątania wiaty.

Dziękujemy przybyłym na naradę mieszkankom i mieszkańcom kwartału. Był to dla nas wartościowy czas spędzony za wspólnej wizji lokalnej i żywych dyskusjach. Czujemy się usatysfakcjonowani, że szczerze wyrażacie, co myślicie, co chcecie zmienić. Jesteśmy użytkownikami wnętrza, tutaj jest nasza siedziba. Choć nie jesteśmy właścicielami terenu, zależało nam szczególnie na usłyszeniu od Was, jak się tu czujecie, co warto zmienić, naprawić. Przygotowaliśmy się na naradę, sprawdzając różne procedury, jakie mieszkaniec lub mieszkanka, samodzielnie lub grupowo może zgłaszać. Ustaliliśmy zakresy i ścieżki postępowań, co, mamy nadzieję, będzie pomocne przy dokonywaniu zapytań czy zgłoszeń przez Was do stosownych jednostek  w gminnych. Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej, jeśli chcielibyście dowiedzieć się jak sformułować pytania lub zgłoszenia do urzędów, taki rodzaj wsparcia może być w zakresie naszych możliwości. 

Zachęcamy również nieobecnych na naradzie a zamieszkujących kwartał Łukasiewicza – Smoluchowskiego –  Norwida – Curie Skłodowskiej do  bliższego zapoznania się z nami. Sąsiadujemy na co dzień i zapraszamy w odwiedziny.


* Pełna wersja notatki do odbioru w Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63a, I piętro). Odebrać można również ulotkę informacyjną o zakresie zadań zarządcy terenu (Wrocławskich Mieszkań) wraz z informacją, jak zgłosić sprawę, w ramach wiedzy, jaką osoby prowadzące naradę miały po wcześniejszym sprawdzeniu ze stosownymi stronami - Wrocławskimi Mieszkaniami, Ekosystemem, czy Urzędem Miejskim Wrocławia. Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA