od_nowa

Odkrywamy potencjał obszaru rewitalizacji

W najbliższych miesiącach na ośmiu wrocławskich osiedlach czeka nas wytężona praca nad zbieraniem informacji o ich specyfice, potencjale i zasobach. Wspólne działania Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i Strefy Kultury Wrocław wraz z mieszkańcami Brochowa, Kleczkowa, Księża, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Oławskiego i Świdnickiego podsumuje raport, który stanie się jednym ze źródeł wiedzy na temat obszaru rewitalizacji.

Grupa spacerujących ludzi. Wszyscy widziani są od tyłu. Po lewej stronie zielone, bujne drzewa i krzewy. W tle widoczny most Grunwaldzki.
fot. Marta Sobala

Czas na rewitalizację!

Rewitalizacja jest wieloetapowym i wieloletnim procesem, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Co więcej, aby podejmowane działania były efektywne, powinny być realizowane z uwzględnieniem oraz przy udziale społeczności lokalnej - mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji i innych ważnych podmiotów działających w przestrzeni rewitalizacji.

W ostatnich miesiącach Rada Miejska Wrocławia wyznaczyła w drodze uchwały tzw. obszar rewitalizacji. Obejmuje on osiem podobszarów, których granice pokrywają się z granicami osiedli Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie i Przedmieście Świdnickie.

Grupa ludzi stojąca przy ceglanym budynku obrośniętym bluszczem. Młody mężczyzna wskazuje na jakiś detal na murze, reszta w skupieniu obserwuje. Stoją między trawami i kwiatami.
fot. Marcin Szczygieł

Teraz nadszedł czas na kolejny etap – przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który poprzedziło podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia. GPR to strategiczny dokument określający cele, a także listę przedsięwzięć, które powinny przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Jednak zanim zostanie on przyjęty, należy przeprowadzić szereg analiz, które pozwolą nadać kierunek planowanych działań oraz określić optymalne sposoby ich realizacji.

Wstępem do opisywanego procesu jest wspólny projekt Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i Strefy Kultury Wrocław pn. „Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji. Wstęp do Gminnego Programu Rewitalizacji”.

Ruszamy na osiem osiedli

Ze względu na to, że Brochów, Kleczków Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie oraz Świdnickie zaliczono do obszaru rewitalizacji, to właśnie na nich w najbliższych miesiącach odbywać się będą działania włączające mieszkańców i mieszkanki, a także aktywne podmioty  w rozpoznanie szans i potencjałów tkwiących we wspomnianych osiedlach.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy procesy – tworzenie sentymentalnych map, animacyjne mapowanie szans i potencjałów oraz zbieranie informacji za pomocą kwestionariusza od osiedlowych liderów i liderek. Ich celem jest kompleksowe dotarcie do szerokiej grupy podmiotów funkcjonujących na osiedlach - za pomocą różnorodnych narzędzi, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby i wykorzystujących różne kompetencje.

Grunwaldzki piknik sąsiedzki: w dolnej części zdjęcia gromadka dzieci puszczających bańki mydlane oraz bawiące się szarfami. Za nimi widoczne stoisko, przy którym osoby robią latawce. W tle busik z otwartym bokiem i książkami w środku - to mobilna księgarnia TajnychKompletów.
fot. Marcin Szczygieł

Mapy Sąsiedzkie

Z początkiem lipca prowadzona przez Strefę Kultury Wrocław w ramach programu Sąsiadujemy akcja „Mapy Sąsiedzkie”, poszerzona została o cztery osiedla. Do uczestniczących w niej wcześniej Brochowa, Kleczkowa, Ołbina i Przedmieścia Oławskiego dołączyło Księże, Nadodrze, Plac Grunwaldzki oraz Przedmieście Świdnickie. Dzięki temu dziś obejmuje ona cały obszar rewitalizacji.

Mapy prezentować mają najciekawsze, najpiękniejsze, ale też najbardziej osobliwe miejsca w tych przestrzeniach. Wspólnymi siłami stworzone zostaną subiektywne przewodniki, zawierające historie oraz opowieści mieszkańców i mieszkanek tych rejonów. To właśnie oni wskażą najważniejsze dla siebie punkty – czy to kierując się sentymentem do miejsca, wspomnieniami, czy też chcąc podzielić się z innymi interesującą według nich historią.

Grupa seniorów i seniorek słuchających wykładu na wolnym powietrzu. W tle widoczne drzewa i krzewy.
fot. Marta Sobala

Jak zbieramy te informacje? Na trzy sposoby:

  • przez stronę internetową – wystarczy zaznaczyć wybrany punkt na mapie danego osiedla oraz opisać (lub dzięki opcji nagrania dźwięku opowiedzieć) odnoszącą się do niego historię;
  • odwiedzając jednego z kilkunastu partnerów akcji, do których trafiły specjalne mapy i formularze, na których zaznaczyć można wybrane miejsce, a także opisać opowieść z nim związaną;
  • rozmawiając z animatorkami, które przez całe wakacje będą pojawiały się na osiedlach w trakcie wydarzeń organizowanych przez Rady Osiedli, Centra Aktywności Lokalnej, lokalne organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Efektem tych działań będzie zbiór ośmiu drukowanych map oraz ich cyfrowe wersje z zebranymi opowieściami.
Więcej informacji o „Mapach Sąsiedzkich” oraz wszystkie lokalizacje miejsc partnerskich znajdziecie TUTAJ.

Mapowanie szans i potencjałów

Z mapami będziemy pojawiać się na osiedlach bardzo często, również za sprawą procesu „mapowania szans i potencjałów miejsc”. Już za moment w teren ruszy ośmiu badaczy potencjałów lokalnych. To osoby znane na osiedlach (m.in. z działań animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych czy sportowych). Przy okazji pikników, warsztatów, pokazów oraz innego rodzaju wydarzeń będą spotykać się z mieszkańcami i mieszkankami.

Rozmowy prowadzone przy wielkoformatowych mapach oraz oznaczanie na nich wybranych miejsc pozwolą zebrać informacje o osiedlowych aktywnościach i inicjatywach. Celem mapowania jest uczynienie mieszkańców i mieszkanek ekspertami od przestrzeni lokalnej. Stanie się ono również ważnym źródłem wiedzy o potrzebach mieszkańców i mieszkanek dla podmiotów aktywnie działających społecznie na ośmiu osiedlach.

Widok na tzw. Manchattan, czyli białe wieżowce z charakterystycznymi zaokrąglonymi oknami. Na pierwszym planie nieostre sylwetki dwóch kobiet: blondynki w różowej koszulce oraz brunetki w koszulce w lamparcie centki.
fot. Marta Sobala

Kwestionariusz liderów i liderek

Kolejnym krokiem umożliwiającym identyfikację potencjałów obszaru rewitalizacji jest wypełnienie kwestionariuszy przekazywanych osiedlowym liderom i liderkom.

Kim oni są? To aktywnie działające na osiedlu podmioty (indywidualne i zorganizowane), takie jak Rady Osiedla, Radni Miejscy, Centra Aktywności Lokalnej, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, filie biblioteki, szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne, oddziały terenowe MOPS-u, ale też kolektywy artystyczne czy grupy nieformalne oraz oczywiście niezależne osoby udzielające się społecznie.

Kwestionariusze zawierają pytania o prowadzone i planowane aktywności, partnerstwa i sieci, w jakich są realizowane, sposób ich finansowania, a także o miejsca z potencjałem do działań. Mają one na celu identyfikację aktorów osiedlowych, których warto uwzględnić przy działaniach rewitalizacyjnych oraz zasobów, które mogą zostać w tym procesie wsparte oraz wykorzystane.

Na podstawie wypełnionych kwestionariuszy zostanie opracowany katalog potencjałów, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-przestrzennej na osiedlu. Ułatwi on identyfikację działań, które mogłyby uzyskać wsparcie w procesach rewitalizacyjnych.

Spotkania informacyjne online dla osiedlowych liderów i liderek, przedstawiające główne założenia procesu odbędą się w dwóch terminach na platformie ZOOM (link do spotkania zostanie przesłany mailowo zapisanym uczestnikom):

  • 20.07, godz. 17.30
  • 21.07, godz. 11.00

Każde z nich będzie miało taki sam przebieg, chętnych prosimy o wybór jednego terminu i zgłoszenie chęci udziału na adres: anna.cwynar@strefakultury.pl

Grupa ludzi otoczona bujnymi, intensywnie zielonymi roślinami.
fot. Marcin Szczygieł

Co dalej?

Trzy opisane procesy po analizie zebranych na ich podstawie danych, zostaną podsumowane w raporcie. Jesienią tego roku planowane jest przeprowadzenie tzw. „prekonsultacji”, na podstawie których będzie można zgłaszać propozycje działań rewitalizacyjnych.


Projekt koordynuje i realizuje Strefa Kultury Wrocław w ramach współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Wrocław.

Logotyp Gminy Wrocław. Biały napis "Wrocław" na czarnym tle, obok czarny dopisek "miasto spotkań" na białym tle.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA - pilotaż” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA