od_nowa

Podsumowanie pierwszych miesięcy działalności Nauczycielskiej 8/4: przestrzeni do pracy i nauki, doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla osób z Ukrainy

Nasz Grunwaldosiedlowe działaniadorośli

[ Українська нижче ]

Przestrzeń na osiedlu przy ulicy Nauczycielskiej 8/4 to w kontekście wojny w Ukrainie ważna i potrzebna na osiedlu inicjatywa. Działania prowadzone przez podmioty zrzeszone w partnerstwie lokalnym „Nasz Grunwald” pozwalają stawiać pierwsze kroki w bezpiecznych warunkach osobom, które schroniły się w naszym mieście przed wojną. Udostępniona przez firmę Pathway przestrzeń biurowa służy wielu osobom i grupom – m.in. jako coworking, od którego zaczęliśmy funkcjonowanie tego miejsca, a od dłuższego czasu dzieje się tam znacznie więcej.

Odbywają się zajęcia i spotkania związane z usługami takimi jak: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, lekcje języka polskiego i zajęcia arteterapii. Co istotne, w organizację tego miejsca włączyli się aktywnie wolontariusze – w większości są to również osoby z Ukrainy. W ten sposób zawiązuje się tutaj społeczność, co od samego początku było jednym z celów działalności Nauczycielskiej 8/4. Bezpłatne udostępnienie lokalu przez Pathway – firmę z branży IT to dla społeczności ukraińskiej wielka korzyść i nieoceniona pomoc.

ukranina tlo fb

Nasza oferta jest w całości bezpłatna, ale obowiązuje rejestracja przez formularz: https://bit.ly/Nauczycielska8_4COWORK. W jego opisie znajduje się pełna dwujęzyczna informacja o prowadzonych działaniach wraz z telefonem do nas +48 573 815 456 oraz mailem nauczycielska8.4@gmail.com. Można kontaktować się z nami w języku polskim, ukraińskim lub angielskim.

Informacje na temat aktualnej oferty Nauczycielskiej 8/4 znajdziecie także w tym newsie: https://placgrunwaldzki.com/nauczycielska-8-4-przestrzen-do-pracy-i-nauki-doradztwa-zawodowego-i-wsparcia-psychologicznego-dla-osob-z-ukrainy.

Podmioty zrzeszone w partnerstwie „Nasz Grunwald” aktywnie włączają się w budowanie programu Nauczycielskiej 8/4 – m.in. otwierając swoje miejsca i oferując je jako cowork. W ten sposób razem umacniamy osiedlową sieć współpracę i zapewniliśmy beneficjentkom i beneficjentom naszej inicjatywy dodatkowe wsparcie. Za codzienną ofertę przestrzeni oraz jej prowadzenie i kontakt z zainteresowanym korzystaniem z niej osobami opowiadają Fundacja Ładne Historie, Fundacja Fabryka Sensu oraz Soroptimist International Club Vratislavia.

Głównymi odbiorcami miejsca są młode kobiety i kobiety z dziećmi. Dzieci od samego początku mogły korzystać z kreatywnych zajęć w świetlicy w Centrum Aktywności Lokalnej oraz zajęć w Odra Centrum. Zakwas Studio zorganizował cykl zajęć ceramicznych, a filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu zajęcia muzyczno-integracyjne dla najmłodszych i ich matek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaoferował konsultacje z pracownikiem terenowym, a Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju informowała nas na bieżąco, jak przebiega adaptacja nowych uczniów w ich placówce. Dodatkowo każda osoba prywatna może przyjść do nas ze swoim pomysłem i zorganizować spotkanie według swoich potrzeb na Nauczycielskiej 8/4. Od wiosny tego roku część wydarzeń organizowanych przez nas na osiedlu jest też tłumaczona na ukraiński, a nasz zespół powiększył się o dwie osoby, które na co dzień wspierają swoją obecnością podczas wydarzeń adresowanych do społeczności ukraińskiej. Język przestaje być utrudnieniem w komunikacji, co pozwala włączyć grupę odbiorców i odbiorczyń naszych działań o nowe, ukraińskojęzyczne osoby. Nie celujemy w zasięgi, lecz w otwartość na poznawanie drugiego człowieka i to pozostaje niezmiennie naszą wartością.

Formowanie się nowych znajomości z kolejnymi osobami z Ukrainy to proces, który chcemy kontynuować. Wzmacnianie relacji, wzajemne rozumienie potrzeb, poznawanie swoich podobieństw, rozpoznawanie i rozumienie różnic – to elementy tego procesu.

Przestrzeń z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większym zainteresowaniem i staje się centrum spotkań. Otrzymujemy nowe zapytania o możliwości skorzystania z przestrzeni do działań doradczych: prawnych, psychologicznych, coworkingowych, edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych, a nawet artystycznych. To dla nas ogromna radość, że możemy być przydatni i wzmacniać oddolnie procesy adaptacyjne dla nowych mieszkańców Wrocławia oraz uczyć się dobrej koegzystencji w nowych warunkach społecznych.

img 3423


Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.


підсумок перших місяців діяльності у просторі Nauczycielska 8.4 - місця для роботи та навчання, профорієнтації та психологічної підтримки людей з України

Простір на вулиці Nauczycielska 8/4 є в контексті війни в Україні важливою і необхідною для району ініціативою. Заходи, що проводяться організаціями, які входять в місцеве партнерство "Nasz Grunwald", дозволяють зробити перші кроки в безпечних умовах тим людям, котрі приїхали до Вроцлава через війну в Україні. Наданий компанією Pathway офісний простір служить багатьом людям і групам – наприклад, як коворкінг з якого ми й почали роботу цього місця, але зараз там відбувається набагато більше, адже ми постійно розвиваємося.

Ми проводимо заняття та зустрічі, пов'язані з такими послугами, як психологічна підтримка, професійні консультації, уроки польської мови та заняття з арттерапії для дітей та підлітків. Важливо відзначити, що в роботу нашої організації цього місця активно включилися волонтери - в основному це також люди з України, а безкоштовне надання приміщення IT-компанією Pathway є для української спільноти величезною і неоціненною допомогою. Таким чином, тут формується спільнота, що з самого початку було однією з цілей ініціативи Nauczycielska 8/4.

img 3423a

Наша пропозиція повністю безкоштовна, але для того, щоб скористатися нашими послугами, потрібно заповнити цю форму: https://bit.ly/Nauczycielska8_4COWORK - у її описі є повна інформація про нашу діяльність та пропозиції в рамках Nauczycielska 8.4. Також Ви можете сконтактуватися з нами українською, польською чи англійською мовами за допомогою телефону (+48 573 815 456) та електронної пошти nauczycielska8.4@gmail.com.

Інформацію про поточну пропозицію Nauczycielska 8/4 Ви також знайдете тут: https://placgrunwaldzki.com/nauczycielska-8-4-przestrzen-do-pracy-i-nauki-doradztwa-zawodowego-i-wsparcia-psychologicznego-dla-osob-z-ukrainy.

Афілійовані особи в партнерстві "Nasz Grunwald" беруть активну участь у створенні програми Nauczycielska 8/4 – вони відкривають свої місця, пропонуючи їх як коворкінг. Таким чином, ми разом зміцнюємо нашу співпрацю і надаємо бенефіціарам цієї ініціативи додаткову підтримку. Операторами простору є фундація Ładne Historie, фундація Fabryka Sensu та Soroptimist International Club Vratislavia.

Основними нашими клієнтками є молоді жінки та жінки з дітьми. Діти з самого початку могли насолоджуватися творчими заняттями в Центрі Локальної Активності та Odra Centrum. Студія Zakwas організувала цикл керамічних майстер-класів, а філія № 29 Міської Публічної Бібліотеки у Вроцлаві - музично-інтеграційні заняття для дітей та їхніх матерів. Міський Центр Соціальної Допомоги у Вроцлаві також запропонував консультації з дільничим працівником, а Початкова школа № 84 ім. Ruchu Obrońców Pokoju інформувала нас про те, як проходить адаптація нових учнів у їхньому закладі. Крім того, кожна приватна особа може прийти до нас зі своєю ідеєю та організувати зустріч відповідно до своїх потреб на Nauczycielskiej 8/4. З весни цього року, частина заходів, організованих нами, також перекладено українською, а в нашому колективі з’явилося дві нові українськомовні особи, котрі кожного дня підтримують своєю присутністю під час заходів, адресованих українській громаді. Саме тому мова перестає бути перешкодою в спілкуванні, що дозволяє залучити до нашої діяльності нових, українськомовних людей. Ми націлені не на кількість, а на відкритість до пізнання іншої людини, і це залишається нашою незмінною цінністю.

Формування нових знайомств з людьми з України - це процес, який ми хочемо продовжити. Зміцнення відносин, взаєморозуміння потреб, вивчення їх подібностей, визнання і розуміння відмінностей – ось елементи цього процесу.

Простір з місяця в місяць користується все більшим інтересом і стає центром зустрічей. Ми отримуємо нові запити про можливості використання простору для консультаційної діяльності: юридичної, психологічної, коворкінгової, освітньої, інформаційної, інклюзивної та навіть мистецької. Нас неймовірно тішить те, що ми можемо бути корисними й зміцнювати адаптивні процеси для нових жителів і жительок Вроцлава та вчитися хорошому співіснуванню в нових соціальних умовах.

img 3423c


Проєкт “Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії” співфінансується Міністерством сім'ї та соціальної політики з коштів резерву Фонду праці в рамках конкурсу під назвою “Разом ми можемо зробити більше - перший випуск Програми активізації іноземців на 2022 - 2023 роки” в рамках Програми активізації іноземців на 2022 - 2025 роки.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA