od_nowa

Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA [ZAKOŃCZONA]

„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to dwuletni projekt, który Fundacja Ładne Historie zrealizowała dzięki finansowaniu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego głównym celem było zwiększenie udziału społeczności wrocławskiego osiedla Plac Grunwaldzki w procesach związanych z kształtowaniem wyglądu i funkcjonalności ich najbliższego otoczenia poprzez wykształcenie grupy lokalnych liderek i liderów aktywnych w obszarze ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Rezultaty projektu:

 • łącznie ponad 500 osób skorzystało z nowych form wsparcia w ramach projektu,w
 • ramach tegorocznej edycji WBO złożyliśmy dwa projekty - jeden osiedlowy i jeden ponadosiedlowy,
 • zrealizowaliśmy pierwszą profesjonalną kampanię wokół WBO na terenie osiedla,
 • ponad 30 osób wolontariackich włączyło się w działania w ramach projektu,
 • ponad 50 osób w różnym wieku wzięło udział w warsztatach, konsultacjach, sesjach roboczych, spotkaniach edukacyjnych.

Paczkę materiałów dotyczących projektu ściągniecie, klikając ten [LINK]. Używając zdjęć z tego folderu, pamiętajcie, aby oznaczyć ich autorkę lub autora.

Partnerami projektu są Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Wrocław, menthol architects, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki oraz Habitat NOW Studenckie Koło Naukowe. Działania wokół „Pracowni obywatelskiej – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” wspierają także Pasaż Grunwaldzki – galeria handlowa zlokalizowana na terenie naszego osiedla oraz Akademickie Radio LUZ - niekomercyjna rozgłośnia radiowa działająca przy Politechnice Wrocławskiej.

Zbliżenie na duży stół, wokół którego stoi kilka osób. Na stole plany, projekty oraz dużo długopisów i ołówków. jedna z osób przy stole zakreśla coś na planie.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

Projekt jest rozwinięciem aktywności Fundacji Ładne Historie w ramach marki Plac Grunwaldzki OD NOWA – cyklu długofalowych projektów i działań realizowanych przez zespół fundacji na wrocławskim Grunwaldzie. Osiedle to jest wyjątkowym obszarem na terenie Wrocławia – zidentyfikowaliśmy tutaj wiele niezrealizowanych potrzeb społecznych, wśród których kluczową dla nas jest ta związana z aktywizacją lokalnej społeczności i kształtowaniem grupy lokalnych liderów i liderek (osób, dla których jakość życia na osiedlu jest dużym priorytetem i które chcą zaangażować się w procesy związane z jej podnoszeniem). Program działań adresowanych właśnie do tej grupy zbudowaliśmy wokół uniwersalnego i niezmiernie ważnego dla nas tematu – ekologii i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. „Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” program edukacyjno-partycypacyjny z udziałem mieszkanek i mieszkańców, którzy w jego ramach wspólnie – pod okiem zaproszonych ekspertek i ekspertów – zmapują przestrzeń publiczną osiedla pod kątem zagadnień związanych z ekologią w mieście (m.in. zieloną i błękitną infrastrukturą, transportem publicznym, zielenią i zwierzętami w mieście, a także rzeką czy terenami nadbrzeżnymi) oraz potrzeb, które w tym zakresie istnieją w najbliższej okolicy. Na podstawie zebranych danych grupa przyszłych liderek i liderów przygotuje i skonsultuje z sąsiadkami i sąsiadami propozycje projektów stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane w lokalnej społeczności potrzeby, a następnie złożymy wybrany projekt we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, tworząc od zera i samodzielnie realizując jego kampanię.

Grupa ludzi siedzi w parku na ławeczkach i dyskutuje.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

Zakładane rezultaty projektu to przede wszystkim proces związany z edukacją i transferem wiedzy na temat osiedla Plac Grunwaldzki i jego infrastrukturalnych potrzeb, statusem środowiska naturalnego w mieście i narzędzi niezbędnych do rekultywacji terenów miejskich, a także kompetencji niezbędnych do opracowania profesjonalnego projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i realizacji kampanii promocyjnej tegoż projektu. Jednak rezultaty pracowni to nie tylko suche liczby – takie jak 44 wydarzenia edukacyjne, 1 projekt do WBO czy zrealizowana wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami projektu kampania – to przede wszystkim zmiana społeczna, którą chcemy osiągnąć dzięki zaangażowaniu przedstawicielek i przedstawicieli lokalnej społeczności osiedla, na którego terenie działamy. Mówiąc o zmianie, mamy na myśli przede wszystkim zmotywowanie mieszkanek i mieszkańców Placu Grunwaldzkiego do aktywnego udziału w mechanizmach partycypacyjnych, jakie oferuje Gmina Wrocław, współdecydowania o kształcie i przyszłości swojego sąsiedztwa, a przede wszystkim zacieśnienia relacji w lokalnej społeczności, której dzięki realizacji niniejszego projektu oddajemy sprawczość i decyzyjność w odniesieniu do przestrzeni publicznej ich osiedla.

Zbliżenie na makietę miasta zrobioną z kartonu. Są tu duże, białe wieżowce oraz kolorowe trawniki, drzewa i trasy spacerowe.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to projekt, który realizowaliśmy w pięciu etapach:

 • I ETAPzakończony (listopad 2021-maj 2022) – inicjujemy działanie pracowni liderskiej i mapujemy zasoby, potrzeby i priorytety związane z zielonymi realizacjami na terenie Placu Grunwaldzkiego.
 • II ETAPzakończony (czerwiec 2022-styczeń 2023) – na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na konsultowaniu wyników diagnozy lokalnej i mapowania wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami osiedla, a w efekcie konsultacji tworzymy projekt do WBO.
 • III ETAPzakończony (luty 2023-lipiec 2023) – ten etap zadedykowaliśmy stworzeniu od podstaw kampanii promocyjnej dla stworzonego przez nas projektu, zanim jednak kampanię stworzymy, musimy podnieść poziom swoich kompetencji w zakresie promocji i budowania narracji w kampaniach społecznych.
 • IV ETAPzakończony (sierpień 2023-wrzesień 2023 – na tym etapie wszystkie nasze osiedlowe siły i zasoby inwestujemy w wypromowanie przygotowanego przez nas projektu i zachęcenie mieszkanek i mieszkańców Wrocławia do oddania nań swoich głosów.
 • V ETAPzakończony (wrzesień 2023) – ten etap to przede wszystkim kompleksowa ewaluacja zadania.

Grupa osób idzie przez osiedle. Są oświetleni na pomarańczowo przez zachodzące słońce.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

Od początku realizacji niniejszego zadania prowadziliśmy działania z zakresu organizacji i prowadzenia biura projektu, promocji i PR, a także inicjowanie i prowadzenie pracowni liderskiej, w ramach której studenci i studentki z uczelni zlokalizowanych na terenie osiedla - wspólnie z osobami z lokalnej społeczności - wzięły udział w serii czternastu spotkań edukacyjnych i warsztatach, a także spacerach wydobywczych z udziałem osób eksperckich, które mają doświadczenie w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem w miejskiej przestrzeni publicznej.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Architektów Polskich we Wrocławiu za wsparcie naszego projektu!

Grupa ludzi w zimowych ubraniach stoi przy rondzie Reagana i słucha wykładu o tym miejscu.
zdjęcie: Marta Sobala

Działania zrealizowane w I etapie projektu:

 1. inauguracyjny wykład na temat miejskich mechanizmów partycypacyjnych związanych z zieloną i błękitną infrastrukturą Artura Celińskiego (DNA Miasta) połączony ze spotkaniem informacyjnym (15.12) - wydarzenie miało charakter otwarty, zorganizowaliśmy je przy użyciu Zooma;
 2. spacer edukacyjny „Architektura, historia i potencjał” opracowała i poprowadziła Ewa Pluta z Muzeum Miejskiego Wrocławia i Fundacji ART Transparent (22.01);
 3. warsztat wydobywczy „Mapowanie potencjałów grupy” (23.02) to wydarzenie opracowane i poprowadzone przez Kamilę Kamińską-Sztark (Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej) oraz Marcina Rosińskiego (Fundacja Ładne Historie);
 4. 5.03 odbyło się spotkanie edukacyjne „Diagnoza społeczna użytkowników Placu Grunwaldzkiego”. Prowadząca (Hanna Achremowicz ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej) zapoznała grupę z mapami mentalnymi;
 5. „Foodshift, uprawa i obieg żywności w mieście” – to spotkanie edukacyjne odbyło się 16.03, opracowała i poprowadziła je Marta Sylla z Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego;
 6. „Prognozy, instrumenty, perspektywy w zielonych działaniach miasta” - to wydarzenie edukacyjne odbyło się 25.03 i zostało opracowane i poprowadzone przez Grzegorza Synowca - kierownika Działu Kształtowania Środowiska i Klimatu UM Wrocław;
 7. 30.03 odbył się „Spacer pieszo-rowerowy z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej” - to wydarzenie edukacyjne opracowali i poprowadzili Anna Szmigiel-Franz i Daniel Chojnacki z Biura ds. Zrównoważonej mobilności UM Wrocław oraz Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej;
 8. „Odra, Oława, Grunwald” - ten spacer edukacyjny został opracowany i poprowadzony w dniu 9.04 przez Krzysztofa Zarembę z ODRA Centrum;
 9. „O co chodzi z tym WBO?” - to spotkanie edukacyjne odbyło się 14.04, opracowały i poprowadziły je Joanna Klima – liderka WBO i prezeska Serca Szczepina oraz Beata Baranowska z Akcji Miasto;
 10. spotkanie edukacyjne „Projektowanie użyteczności” odbyło się 11.05, a opracował i poprowadził je Tomasz Szeligowski z SWPS;
 11. 14.05 z kolei zrealizowaliśmy „Jak korzystasz z osiedla Plac Grunwaldzki?” - badanie terenowe (mobilne punkty badawcze na terenie osiedla), podczas których wykorzystaliśmy metodologię map mentalnych do zebrania informacji od lokalnej społeczności;
 12. 18.05 odbył się przygotowane i prowadzone przez Menthol Architects spotkanie „Pop-upowa architektura społeczna”;
 13. 27.05 odbył się pierwszy z warsztatów przygotowanych i prowadzonych przez Małgorzatę Iwańską i Justynę Bogusławską - „Badanie UX – tworzenie person”;
 14. 28.05 odbył się drugi z warsztatów przygotowanych i prowadzonych przez Małgorzatę Iwańską i Justynę Bogusławską - „Badanie UX - tworzenie ścieżek użytkownika”.

Zdjęcie zrobione z korytarza, na końcu którego widzimy pokój, w którym dyskutuje grupa osób.
zdjęcie: Marcin Szczygieł

Działania zrealizowane w II etapie projektu:

 1. 4.06 odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i mieszkankami podczas sąsiedzkiego pikniku w ramach Święta Osiedla Plac Grunwaldzki;
 2. 8.06 odbył się spacer edukacyjny „Przyroda w mieście”, który opracowała i poprowadziła Małgorzata Piszczek;
 3. w dniach 24.06, 30.06, 1.07 oraz 2.07 odbyły się cztery sesje robocze poprowadzone przez osoby mentorskie ze studia PROLOG;
 4. wrzesień z kolei poświęciliśmy na szlifowanie umiejętności i narzędzi związanych z procesem konsultacji społecznych - dwa spotkania warsztatowe (14.09 i 23.09) oraz spacer konsultacyjny z mieszkankami i mieszkańcami Grunwaldu (16.09) opracowała i poprowadziła Barbara Celebucka (Fundacja Dom Pokoju i Inne Centrum);
 5. 5.10 Renata Piwko-Wolny oraz Izabela Folga-Łozińska (liderki wrocławskiego WBO związane z osiedlem Swojczyce) poprowadziły spotkanie warsztatowe wokół zadań osób zaangażowanych w promocję WBO w społecznościach lokalnych, a 6.10 z kolei poprowadziły spacer wydobywczy wokół WBO;
 6. 19.10 grupa robocza zainicjowana w ramach zadania spotkała się z osobami eksperckimi, przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu Miasta i Rady Osiedla Plac Grunwaldzki w celu zaprezentowania i skonsultowania ideowej koncepcji projektu przebudowy skrzyżowania ulic Ładnej, Grunwaldzkiej, Benedyktyńskiej i Górnickiego;
 7. 24.10 oraz 25.10 odbyły się dwa spotkania robocze wokół planu funkcjonalnego ww. skrzyżowania z Menthol Architects;
 8. 9.11 odbyła się sesja robocza ze Studenckim Kołem Naukowym Habitat NOW, 19.11 z kolei studentki i studenci ww. koła studenckiego spotkali się z lokalną grupą roboczą na wizji lokalnej;
 9. 21.11 Katarzyna Bochenek z Ośrodka Działań Twórczych „Światowid” poprowadziła dla mieszkanek i mieszkańców osiedla warsztat „Klimatyczne ABC”;
 10. 21.12 odbyła się kolejna sesja robocza ze Studenckim Kołem Naukowym Habitat NOW;
 11. 11.01 i 18.01 odbyły się kolejne sesje robocze dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
 12. 25.01 odbyło się spotkanie edukacyjne wokół kampanii „Dziki Wrocław”, które opracowała i poprowadziła Weronika Mazurek.

Działania zrealizowane w III etapie projektu:

 1. 15.02 odbył się warsztat „Przegląd kampanii społecznych i kampanii WBO”, który poprowadził Marcin Rosiński.
 2. 1.03 odbył się warsztat „Analiza ewidencji nośników osiedlowych i generowanie pomysłów na kampanię Zielonego Placu Grunwaldzkiego”, który poprowadził Marcin Rosiński.
 3. 15.03 i 29.03 odbyły się dwa spotkania badawcze (fokusy) z praktyczkami i praktykami WBO oraz przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnej społeczności prowadzone przez Małgorzatę Iwańską i Justynę Bogusławską.
 4. 19.04 i 25.04 odbyły się dwa warsztaty strategiczne, które poprowadziła Magda Tyrka - odpowiednio były to spotkania dotyczące analizy dotychczas przeprowadzonych badań oraz spotkanie dotyczące planowania kampanii i dedykowanych jej narzędzi.
 5. 10.05 i 11.05 odbyły się dwa warsztaty komunikacyjne, które poprowadziła Marta Mońko - dotyczy one odpowiednio języka, tonu i głosu kampanii wokół WBO.
 6. 3.06 podczas sąsiedzkiego pikniku, który zorganizowaliśmy podczas Święta Osiedla Plac Grunwaldzki w punkcie informacyjnym prezentowaliśmy pierwsze wizualizacje rozwiązań proponowanych w projekcie nr 200, które przygotował zespół Habitat NOW Studenckie Koło Naukowe.
 7. 24.05 i 14.06 odbyły się dwa warsztaty kreacyjne (polegające na ideacji, generowaniu i prototypowaniu pomysłów), które poprowadziła Magda Tyrka. Rezultatem tych dwóch spotkań jest brief tegorocznej kampanii WBO.
 8. 5.07 oraz 22.07 odbyły się dwa spotkania kreacyjne, podczas których powstały pierwsze realizacje pod tegoroczną kampanię.

Działania zrealizowane w IV etapie projektu:

Kampania promocyjna „Odnowa na Grunwaldzie” została zrealizowana na dwóch poziomach - osiedlowym oraz ogólnomiejskim. Dotyczyła ona dwóch projektów złożonych w ramach WBO 2023: projektu nr 200 „Odnowa na Ładnej i Miłej” oraz projektu nr 204 „Odnowa na Pasteura”.

Kluczowym komunikatem kampanii na poziomie ogólnomiejskim było zwrócenie uwagi mieszkanek i mieszkańców Wrocławia na unikalność tegorocznej kampanii - know-how i metodologia wypracowane w ramach niniejszego zadania, proces mapowania i diagnozy lokalnej osiedla Plac Grunwaldzki, a także zaangażowanie osób eksperckich z różnych sektorów. Ważnym elementem narracji wokół projektu było też zaangażowanie studentek i studentów wrocławskich uczelni, którzy i które zwykle nie angażują się w działania osiedlowe.

Na poziomie lokalnym kluczowym założeniem było włączenie lokalnych bohaterów i bohaterek - osób, które są rozpoznawane i szanowane w lokalnej społeczności. Ważną rolę miały tutaj mieszkanki i mieszkańcy, którzy zaangażowali się w przygotowanie samych projektów do WBO - lokalny architekt, liderka komitetu społecznego czy chociażby podwórkowy lider społeczności lokalnej.

W ramach kampanii skupiliśmy się na:

 • realizacji wysyłki medialnej oraz działaniach PR,
 • maksymalizacji wykorzystania kanałów promocyjnych Fundacji,
 • kampanii outdoorowej (w tym wykupieniu powierzchni reklamowej na słupach reklamowych, zaangażowanie lokali usługowych w ekspozycję plakatów i ulotek, włączenie szkół i małych biznesów w promocję WBO)
 • współpracy w gronie partnerstw alokalnego - m.in. ze szkołami, Rada Osiedla, lokalną galerią handlową,
 • zaangażowaniu osób wolontariackich - w tym zarówno studentów i studentek, jak i mieszkanek i mieszkańców osiedla - w dystrybucję materiałów informacyjnych,
 • reklamie w mediach społecznościowych.

Przy dużym stole siedzi grupa osób w różnym wieku. Większość patrzy w ekrany stojących przed nimi laptopów lub na ekran, znajdujący się poza kadrem.
zdjęcie: Anna Pazdej


„Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Logotyp Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny


"Civic studio – Green Grunwaldzki Square RENEWED" was a two-year project funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants under the Active Citizens Fund – Regional Programme. Its main objective was to increase the participation of the Plac Grunwaldzki housing estate community in processes related to shaping the appearance and functionality of their immediate surroundings by developing and supporting a group of local leaders active in the field of ecology and sustainable development in urban areas.

Project results:

 • a total of more than 500 people benefited from new forms of support through the project,
 • we submitted two projects as part of this year's WBO - one neighbourhood project and one cross-neighbourhood project,
 • we carried out the first professional campaign around WBO on the estate,
 • more than 30 people volunteered to take part in project activities,
 • more than 50 people of all ages took part in workshops, consultations, working sessions, educational meetings

The project's partners are the Association of Polish Architects - Wrocław Branch, Menthol Architects, the Plac Grunwaldzki Housing Estate Council and Habitat NOW Student Union. The activities around the "Civic Workshop - Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA" are also supported by Pasaż Grunwaldzki - a shopping mall located within our housing estate - and Akademickie Radio LUZ - a non-commercial radio station operating at the Wrocław University of Science and Technology.

 A close-up of a large table with several people standing around it. On the table there are plans, projects and lots of pens and pencils. One of the people at the table circles something on the map.
photo: Marcin Szczygieł

The project is an extension of the Nice Stories Foundation's activities within the framework of the “Plac Grunwaldzki RENEWED” (original: Plac Grunwaldzki OD NOWA) brand, which is a series of long-term projects and activities carried out by the foundation's team in Wrocław's Plac Grunwaldzki district. The estate is a unique area in Wrocław – as a team of professionals we have identified many unmet social needs, among which the key one for us is the one related to the activation of the local community and the formation of a group of local leaders (people for whom the quality of life on the estate is a high priority and who want to get involved in processes related to improving it). We have built a programme of activities aimed at this very group around a universal and extremely important topic for us – ecology and building resilience for climate change effects. "Civic studio – Green Grunwaldzki Square RENEWED" is an educational and participatory programme with the participation of local residents who, under the guidance of invited experts, will research the public space of the district in terms of issues related to urban ecology (including green and blue infrastructure, public transport, plants and animals in the city, as well as the river areas) and the needs that exist in this regard in the immediate neighbourhood. On the basis of the data collected, a group of future leaders will prepare and consult with members of local community on project proposals responding to the needs diagnosed in the local community, and then submit the selected project to the Wrocławski Budżet Obywatelski, creating its campaign from scratch and implementing it on their own.

A group of people are sitting on benches in the park and discussing.
photo: Marcin Szczygieł

The anticipated results of the project are primarily a process related to education and the transfer of knowledge about the Plac Grunwaldzki housing estate and its infrastructural needs, the status of the natural environment in the city and the tools necessary for the rehabilitation of urban areas, as well as the competencies required to develop a professional project for the Wrocławski Budżet Obywatelskit and the implementation of a promotional campaign for this project. However, the results of the projects are not only about numbers - such as i.e. 44 educational events, 1 infrastructural design or a campaign carried out jointly with the participants - it is primarily a social change that we want to achieve thanks to the involvement of representatives of the local community of the housing estate in which we operate. By change we mean motivating the residents of Plac Grunwaldzki to actively participate in the participatory mechanisms offered by the Municipality of Wrocław, to co-decide about the shape and future of their neighbourhood, and strengthen relations within the local community, to whom, thanks to the implementation of this project, we are giving responsibility and decision-making powers in relation to the public space of their neighbourhood.

 A close-up of a city model made of cardboard. There are large, white skyscrapers and colorful lawns, trees and walking routes.
photo: Marcin Szczygieł

"Civic studio – Green Grunwaldzki Square RENEWED" is a project that we are implementing in five main stages:

 • STAGE I - finished (November 2021-May 2022) – we initiate the open group and conduct the research on the resources, needs and priorities related to green realisations in Plac Grunwaldzki.
 • STAGE II - finished (June 2022-January 2023) – at this stage we focus primarily on consulting the results of the local diagnosis, and as a result of the consultations we create a project for the Wrocławski Budżet Obywatelski.
 • STAGE III – finished (February 2023-July 2023) – we have dedicated this stage to creating a social campaign from scratch for the project we have created, but before we create the campaign, we need to raise our competencies in promotion and narrative building in social campaigns.
 • STAGE IV – finished (August 2023-September 2023) – at this stage we invest all our strength and resources in promoting our project and encouraging the residents of Wrocław to vote for it.
 • STAGE V – finished (September 2023) – this stage is primarily a comprehensive evaluation of the task.

A group of people is walking through the neighborhood. They are lit orange by the setting sun.
photo: Marcin Szczygieł

Since the beginning of this project, we have carried out activities in the field of organising and running the project office, promotion and PR, as well as initiating and running a leadership workshop in which male and female students from universities located in the area of the housing estate – together with people from the local community – took part in a series of fourteen educational meetings and workshops, as well as extraction walks with expert people who have experience in areas related to sustainable development in urban public space.

We want to thank the Association of Polish Architects – Wrocław Branch (one of our partners) specifically for supporting our project and inviting us to your space.

A group of people in winter clothes are standing at Reagan Roundabout and listening to a lecture about this place.
photo: Marta Sobala

Activities implemented in stage I of the project:

 1. Inaugural open lecture on urban participatory mechanisms related to green and blue infrastructure by Artur Celiński (DNA Miasta) combined with an information meeting (15.12) – the event was open, and we organised it with the use of Zoom;
 2. Educational guided tour "Architecture, history and potential" developed and led by Ewa Pluta from the City Museum of Wrocław and ART Transparent Foundation (22.01);
 3. an extractive workshops "Mapping the group's potentials" (23.02) was an event developed and led by Kamila Kamińska-Sztark (Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej) and Marcin Rosiński (Nice Stories Foundation);
 4. on 5.03, a meeting entitled "Social Diagnosis of the Users of Grunwaldzki Square" took place. The presenter (Hanna Achremowicz from the Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej) introduced the group to mental maps methodology of research;
 5. "Foodshift, cultivation and circulation of food in the city" – this event took place on 16.03, developed and led by Marta Sylla from the Institute of Spatial Management at the Wrocław University of Environmental and Life Sciences;
 6. "Forecasts, instruments, perspectives in green city activities" – this event took place on 25.03 and was developed and hosted by Grzegorz Synowc – head of the Environmental and Climate Management Department of Wrocław City Hall;
 7. On 30.03 a "Walking and cycling tour using the city infrastructure" took place – this event was developed and led by Anna Szmigiel-Franz and Daniel Chojnacki from the Office for Sustainable Mobility of the Wrocław City Council and Aleksandra Zienkiewicz from the Zarząd Zieleni Miejskiej;
 8. "Odra, Oława, Grunwald" – this walk was developed and led on 9.04 by Krzysztof Zaremba from ODRA Centrum;
 9. "What's the point of the WBO?" – this meeting was held on 14.04, developed and led by Joanna Klima – WBO leader and president of Heart of Szczepin and Beata Baranowska from Akcja Miasto activists group;
 10. the meeting "Designing for usability" was held on 11.05, developed and chaired by Tomasz Szeligowski from SWPS University of Social Sciences and Humanities;
 11. on 14.05 we carried out "How do you use the Grunwaldzki Square estate?" – a field survey (mobile survey points on the estate), during which we used the mental map methodology to gather information from the local community;
 12. On 18.05 a meeting "Pop-up social architecture" prepared and led by Menthol Architects took place;
 13. 27.05 the first of the workshops prepared and led by Małgorzata Iwańska and Justyna Bogusławska ("UX research – creating personas") took place;
 14. 28.05, the second of the workshops prepared and led by Małgorzata Iwańska and Justyna Bogusławska ("UX research – creating user paths") took place.

Photo taken from the corridor, at the end of which we see a room where a group of people are discussing.
photo: Marcin Szczygieł

Activities implemented in stage II of the project:

 1. on 4.06, a consultation meeting was held with male and female residents during a neighbourhood picnic as part of the Plac Grunwaldzki Estate Festival;
 2. on 8.06, an educational guided tour entitled “Nature in the City” took place, developed and led by Małgorzata Piszczek;
 3. on 24.06, 30.06, 1.07 and 2.07, four working sessions led by mentors from the PROLOG studio took place;
 4. September was devoted to honing skills and tools related to the public consultation process - two workshop meetings (14.09 and 23.09) and a consultation walk with residents of the estate (16.09) were developed and led by Barbara Celebucka (Dom Pokoju Foundation and Inne Centrum);
 5. on 5.10 Renata Piwko-Wolny and Izabela Folga-Łozińska (local leaders in the Swojczyce estate) led a workshop meeting around the tasks of those involved in promoting participatory budgets in local communities, and on 6.10 in turn led an research walk;
 6. on 19.10, a working group initiated as part of the project met with experts, representatives of the Municipality of Wrocław and the Plac Grunwaldzki Estate Council to present and consult the conceptual design for the reconstruction of the intersection of Ładna, Grunwaldzka, Benedyktyńska and Górnickiego streets;
 7. on 24.10 and 25.10, two working meetings with experts from Menthol Architects were held around the functional plan for the aforementioned intersection of streets in the Plac Grunwaldzki estate;
 8. On 9.11, a work session was held with the Habitat NOW Student Union, and on 19.11, the students of the aforementioned student circle met with the local working group for a site visit;
 9. on 21.11, Katarzyna Bochenek from the Centre for Creative Activities "Światowid" led a workshop on "Climate ABC" for the residents of the Plac Grunwaldzki estate;
 10. on 21.12, another working session was held with the Habitat NOW Student Study Union;
 11. on 11.01 and 18.01, further working sessions were held on the Wrocławski Budżet Obywatelski;
 12. on 25.01 an educational meeting took place around the "Dziki Wrocław" campaign, developed and led by Weronika Mazurek.

Activities implemented in stage II of the project:

 1. On 15.01, a workshop on "Overview of social and WBO campaigns" was held, led by Marcin Rosiński.
 2. On 1.03 there was a workshop "Analysis of neighbourhood media records and generation of ideas for the Green Grunwald Square campaign", led by Marcin Rosiński.
 3. On 15.03 and 29.03 two research meetings (with focus groups) were held both with WBO activists, as well as representatives of the local community, conducted by Malgorzata Iwanska and Justyna Boguslawska.
 4. On 19.04 and 25.04, two strategy workshops were held, led by Magda Tyrka - respectively, these were meetings on analysing the research conducted so far and a meeting on planning the campaign and dedicated tools.
 5. On 10.05 and 11.05, two communication workshops were held, led by Marta Mońko - these were respectively about the language, tone and voice of the campaign around WBO.
 6. On 3.06, during the neighbourhood picnic we organised during the Plac Grunwaldzki Festival, where we presented the first visualisations of the solutions proposed in Project No. 200, which were prepared by the Habitat NOW Student Union.
 7. On 24.05 and 14.06 we held two creation workshops (involving ideation, idea generation and prototyping), led by Magda Tyrka. The result of these two meetings is the brief for this year's WBO campaign.
 8. On 5.07 and 22.07 two creative meetings were held, during which the first realisations for this year's campaign were created.

Activities implemented in stage IV of the project:

The 'Renewal in Grunwald' promotional campaign was carried out on two levels - neighbourhood and city-wide. It concerned two projects submitted as part of the WBO 2023: project no. 200 'Renovation on Ładna and Miła' and project no. 204 'Renovation on Pasteura'.

The key message of the campaign at the city-wide level was to draw the attention of the residents of Wrocław to the uniqueness of this year's campaign - the know-how and methodology developed as part of this task, the mapping process and local diagnosis of the Plac Grunwaldzki housing estate, as well as the involvement of expert people from various sectors. An important element of the narrative around the project was also the involvement of female and male students from Wrocław universities, who do not usually get involved in neighbourhood activities, as they treat Plac Grunwaldzki as a phase-place to be during university period of their life, and usually move to a different part of the city after graduation.

At the local level, a key idea was to include local heroes- people who are recognised and respected in the local community. Residents who were involved in the preparation of the WBO projects themselves - a local architect, a social committee leader or even a backyard community leader - had an important role here.

As part of the campaign, we focused on:

 • implementing media mailings and PR activities,
 • maximising the use of the Foundation's promotional channels,
 • the outdoor campaign (including the purchase of advertising space on advertising poles, the involvement of commercial premises in the display of posters and flyers, the involvement of schools and small businesses in the promotion of the WBO)
 • cooperation among allocal partnerships - including schools, the Neighbourhood Council, the local shopping mall,
 • involvement of volunteers - including both male and female students and residents of the estate - in the distribution of information materials,
 • advertising on social media.

 A group of people of different ages sits around a large table. Most are looking at the screens of laptops in front of them or at a screen that is out of frame.
photi: Anna Pazdej


"Civic studio – Green Grunwaldzki Square RENEWED" is a two-year project funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants under the Active Citizens Fund – Regional Programme.

 Logotype of the Active Citizens Fund – Regional Programme

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA