od_nowa

PwC Sprawozdanie

dzieci i młodzieżedukacjawarsztatydorośli

Projekt Ładne Historie to efekt współpracy pomiędzy Fundacją PwC – darczyńcą a Fundacją Ładne Historie, realizatorem działań.

Razem możemy więcej to motyw przewodni adekwatny do współczesnej rzeczywistości a nasz wspólny projekt to dowód na poszerzanie perspektyw o współuczestnictwo organizacji pozarządowych i kapitału pochodzącego z biznesu.

Grupa młodzieży spaceruje po ogrodzie botanicznym.

Na etapie pierwszych uzgodnień obopólnie zdecydowaliśmy, że działania projektowe skierujemy do osób z Ukrainy, które mieszkają we Wrocławiu od czasu wybuchu wojny w Ukrainie i są naszymi sąsiadkami i sąsiadami. Fundacja Ładne Historie od marca 2022 aktywnie wspiera procesy integracyjno-adaptacyjne w międzykulturowych społecznościach – lokalnie na terenie wrocławskiego osiedla Plac Grunwaldzki oraz w Świdnicy. W przypadku działań wrocławskich istotne było zapewnienie ciągłości działań na rzecz pogłębiania więzi z społecznością ukraińską i kontynuacja spotkań w nurcie edukacji międzykulturowej.

Przywołać pozytywną zmianę

Dokonać zwrotu w postawie osób po traumie to proces, który potrzebuje czasu. Nie jesteśmy terapeutami lecz wiemy, że nasze działania przyczyniają się do polepszenia codzienności. Jak to zrobiliśmy? Wspieraliśmy w integracji i funkcjonowaniu w lokalnym otoczeniu, stworzyliśmy warunki do rozwoju relacji rówieśniczych, samoorganizacji, samopomocy i samodzielności. Zadbaliśmy o ogólną poprawę nastroju, czy kondycji psychiczno-społecznej.

Super bohaterki i bohaterzy, czyli kim są uczestnicy

W formule spacerów edukacyjnych były to w szczególności dzieci ukraińskie uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Szkoły Podstawowej nr 91 oraz częściowo dzieci polskie, co wpływa pozytywnie na proces integracji grupy rówieśniczej – kluczowy dla poprawy samopoczucia i dobrostanu zarówno dzieci z doświadczeniem uchodźczym, jak i ich kolegów i koleżanek ze szkół.

Dorosłe kobiety reprezentujące społeczność ukraińską – to uczestniczki w formule Kręgi Kobiet w języku ukraińskim.

Trzy areny działań

  • Krąg Kobiet – odwaga, otucha i śmiech Kręgi są dobroczynną i terapeutyczną formą bycia w rozmowie. Krąg przede wszystkim uczy słuchać — siebie i swoich potrzeb, uczy zauważać emocje. Krąg to miejsce na bezpośredniość i naturalność czy dowcip. Spotykając się we wspólnej przestrzeni i dzieląc się sobą z innymi, doświadczamy rozmycia iluzji odmienności. Niezależnie jak wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Wybrane tematy na krąg dotyczyły rozbudzania twórczości u dorosłych i były formą arteterapii na pierwszym spotkaniu. Siła opowieści i narracji każdej z uczestniczek dotyczącej poczucia sensu w tu i teraz czy w rutynach codzienności to motyw drugiego spotkania. Swobodne dialogi o tym, co wzmacnia, co obecnie kształtuje. Kręgi odbyły się w kwietniu i maju – łącznie 14 kobiet wzięło udział. Krąg z założenia jest kameralnym spotkaniem do 10 kobiet. Prowadząca jest w stałym kontakcie z uczestniczkami od listopada 2022, kiedy zainicjowaliśmy cykl i jest to grupa ponad dwudziestu kobiet wymiennie uczestnicząca w spotkaniach.

Trzy kobiety rysują mandalę na rozłożonym na podłodze papierze. Wokół nich porozrzucane są kredki i mazaki.

  • Edukacja outdoorowa – edukacja w przyrodzie dla dzieci i młodzieży Atrakcyjna i przyjazna dla uczniów formuła umożliwiła wyprowadzenie procesu nauczania i uczenia się poza ściany szkolnej sali. Po rozpoznaniu potrzeb poprzez wywiady z opiekunami wytypowaliśmy miejsca wycieczek. Postanowiliśmy, że postrzeganie i rozumienie roli przyrody i otaczającego nas środowiska to radykalnie ważny i aktualny temat i tutaj dowiemy się więcej. Przewodnicy przyrodnicy stali się inspiratorami, mentorami, w procesie zdobywania informacji. Ćwiczyliśmy też kompetencje miękkie – umiejętności współpracy, negocjowania, czy zarządzania zasobami grupy. Pierwsze wyjście zrealizowaliśmy w Odra Centrum – miejscu spotkań na wodzie przy Moście Grunwaldzkim. Grupa dowiedziała się, dlaczego i jak dbać o rzeki. Odbyliśmy też krótką wyprawą wzdłuż rzeki Oława. Przyglądaliśmy się przyrodzie w mieście i zastanawialiśmy, jakie mamy relacje z otaczającą nas naturą i rzeką oraz ile o niej wiemy, wiedza przyrodnicza dosłownie otacza nas z każdej strony. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie funkcje kiedyś i współcześnie mają rzeki, po co potrzebny jest mieście wiatr, co to jest retencja wody, dlaczego krawężniki przeszkadzają roślinom i ile mamy zapasów wody dla Wrocławia. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to druga bezpieczna przestrzeń i aż trzy piękne, zrównoważone przygody. Zaczarowany świat w środku miasta. Lekcja edukacyjna w takim miejscu to prawdziwe wytchnienie dla każdego umysłu. Przewodniczka z Ogrodu Botanicznego przygotowała mały atlas roślin, który dzieci uzupełniały podczas oprowadzania. Każdy znalazł swoją roślinę imienniczkę – zaczynającą się od pierwszej litery imienia dziecka. Przeżyliśmy szał kolorów i ciernie kaktusów, dotykaliśmy kory drzew. Warto w takie miejsca wracać, szczególnie z nieocenioną pomocą osób wolontariackich z firmy PwC. Kadra nauczycielska wyraziła wielkie podziękowanie za możliwość uczestnictwa w wycieczkach: „Bardzo dziękuję za zorganizowanie ciekawych zajęć w Ogrodzie Botanicznym – dzieciom podobało się. Pani przewodnik dobrze poprowadziła zajęcia. Proszę podziękować wolontariuszom, szczególnie Pani, która odpowiadała za sprawy organizacyjne – wszystko dobrze i sprawnie było przeprowadzone. Życzę sukcesów w dalszej pracy – być może uda się ponownie współpracować przy innym projekcie”. Zaobserwowaliśmy, jak tego typy wyjścia pokazują potrzebę wytchnienia także dla opiekunek klas i uzmysłowiły jak cenną rolą pełnią adaptując ukraińskie do obecnego środowiska. Łącznie wzięło udział 78 dzieci i 8 osób z kadry nauczycielskiej.
  • Zaufana osoba – Asystentka międzykulturowa Tatiana Kit, mieszka we Wrocławiu od 2018 i zna język społeczności przybywającej zza wschodniej granicy i jej kulturę. Ukończyła kierunek stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu studiów była zdeterminowana, aby znaleźć pracę w organizacjach pozarządowych (а jeśli nie pracę, to wolontariat), ponieważ był to jej obszar zainteresowań podczas studiów. Poszerza kompetencje międzykulturowe współpracując z Fundacją od czerwca 2022. Tatiana wysłuchuje osoby w kryzysie uchodźczym mając stały kontakt z ukraińskojęzycznymi odbiorcami naszych inicjatyw. Istotnie podnosi ich komfort w pierwszych miesiącach czy tygodniach w naszym kraju będąc zaufanym kontaktem. Tatiana opiekowała się przestrzenią do edukacji i integracji prowadzoną dla dzieci na ulicy Nauczycielskiej 8/4, gdzie prowadzimy lekcje wyrównawcze dla ukraińskich dzieci oraz była pierwszym kontaktem w programie dla dzieci ukraińskich mieszkających w Domu Asystenta Sezam. Wiele godzin jej pracy to rozmowy z rodzicami, opiekunami, rozpoznawanie nowych potrzeb i próby znalezienia rozwiązań. Niebagatelne są także tłumaczenia w każdej formie, w tym symultaniczne, oraz pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów urzędowych.

Grupa dzieciaków spaceruje po ogrodzie botanicznym, przy okazji rozwiązując kreatywne zadania.

Społecznie odpowiedzialny pracodawca – wolontariat pracowniczy

Dziękujemy za współudział w projekcie koordynatorowi PwC – Juliannie Śpiączce i wszystkim pracownikom firmy PwC, którzy zainteresowali się, dobrowolnie przyłączyli się i uczestniczyli w roli wolontariuszy w naszych działaniach. Olga, Monika, Natalia, Agnieszka, Adam i Kasia jesteśmy wdzięczni za poświęcenie waszego czasu i asystowanie grupom podczas wycieczek. Dziękujemy za Waszą otwartość i współtworzenie przyjaznej atmosfery. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do wzięcia udziału ponownie i gorąco zapraszamy do uczestnictwa w naszych inicjatywach.

Nad realizacją założeń finansowych i merytorycznych zgodnie z zaplanowanym i uzgodnionym przez strony budżetem czuwali Krzysztof Bielaszka i Katarzyna Pela z Fundacji Ładne Historie.

Dane projektowe

Lp. Data wydarzenia Rodzaj wydarzenia Miejsce Ilość osób Wolontariusze PwC
1 28.04, godz. 18.00-20.30 Kręgi Kobiet w języku ukraińskim Centrum Aktywności Lokalnej 9 kobiet n/d
2 17.05, godz. 12.00-13.30 „Poznaj rzekę w Odra Centrum” lekcja edukacyjna z wyprawą nad Oławkę Odra Centrum 20 dzieci z SP 84, 2 nauczycielki Olga
3 18.05 godz. 10.00-11.30 Ogród Botaniczny „Wiosna w pełni” zwiedzanie z przewodnikiem Ogród Botaniczny 19 dzieci z SP 12, dwie nauczycielki Monika
4 26.05, godz. 18.00-20.30 Kręgi Kobiet w języku ukraińskim Centrum Aktywności Lokalnej 5 kobiet n/d
5 07.06, godz. 10.00-11.30 Ogród Botaniczny „Wiosna w pełni” zwiedzanie z przewodnikiem Ogród Botaniczny 23 dzieci, z SP 84, 2 nauczycielki Natalia, Agnieszka
6 14.06, godz. 10.00-11.30 Ogród Botaniczny „Wiosna w pełni” zwiedzanie z przewodnikiem Ogród Botaniczny 16 dzieci z SP 91, 2 nauczycielki Adam, Kasia
7 pon - środa 15.00 -19.00, czwartek 10.00-17.00, dwa miesiące Dyżury asystentki międzykulturowej Nauczycielska 8/4, Centrum Aktywności Lokalnej n/d n/d


Cztery kobiety siedzą  na ziemi. Przed nimi w kręgu na podłodze ustawione świeczki, kwiaty i ozdoby. Kobiety śmieją się,


O Fundacji Ładne Historie:
Fundacja Ładne Historie działa na Dolnym Śląsku. Działamy w obszarze kultury, edukacji, animacji i dostępności. Realizujemy autorskie programy dla dzieci i młodzieży („Lato na podwórku” w Świdnicy i „Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu), kreatywne warsztaty i inspirujące spotkania dla dorosłych i osób starszych (Plac Grunwaldzki OD NOWA we Wrocławiu).

Ważnym obszarem naszej pracy jest dostępność kultury i turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin („Łączą nas góry”) – tworzymy programy z obszaru opieki wytchnieniowej i turystyki społecznej, obejmujące nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim ich rodziny. Niezwykle istotne są dla nas także działania międzykulturowe, niezbędne w pracy na rzecz wspólnot lokalnych – zwłaszcza obecnie.

Wierzymy w ideę sąsiedztwa jako spoiwa i odnośnika dla wzajemnych relacji i wcielamy ją aktywnie, czy to realizując podwórkowe zajęcia w Świdnicy, czy prowadząc Centrum Aktywności Lokalnej na os. Pl. Grunwaldzki we Wrocławiu. Inspirujemy do współdziałania, wzbudzamy kreatywność i zachęcamy do tworzenia, uczymy wzajemnego szacunku i empatii, mobilizujemy lokalne społeczności i tworzymy wciąż rosnącą grupę osób, które chcą zrobić coś dla innych.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA