od_nowa

WBO

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

[ПРОКРУТИТИ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ]

Wrocławski Budżet Obywatelski to część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydujecie Wy - mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia w głosowaniu. Na osiedlu Plac Grunwaldzki w ramach WBO mamy jak dotąd niewiele realizacji, czas więc wspólnie się zorganizować i zmotywować do współdziałania na rzecz Grunwaldu!

cover profile 1
autor projektu graficznego: Marcin Rosiński

Budżet obywatelski to proces, który umożliwia mieszkańcom i mieszkankom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Co roku w ramach WBO ogłaszany jest konkurs, w ramach którego lokalne społeczności mogą zgłaszać swoje pomysły na realizacje, które mają na celu poprawienie stanu osiedlowej infrastruktury. Zaniedbane podwórka, braki w sprzęcie przy placach zabaw, potrzeby związane z nasadzeniami zieleni czy tworzeniem wybiegów dla psów to tylko nieliczne z pomysłów, które osoby z Wrocławia zgłaszają w ramach WBO. Wygrana jest naszym wspólnym celem i każdy z Waszych głosów się liczy!

370178002 607912204851553 8500407119963000076 n
autor zdjęcia: Marcin Szczygieł

W tym roku zachęcamy Was do głosowania na dwa projekty: nr 200 (osiedlowy) i nr 204 (ponadosiedlowy). Chcemy wspólnie z Wami wykorzystać szansę, jaką daje WBO, by odnowić dwie przestrzenie na naszym osiedlu - od Was wiemy, że obie są bardzo ważnymi punktami Grunwaldu. Przeczytajcie dalej ten tekst, by dowiedzieć się, o które miejsca nam chodzi lub kliknijcie poniższe odnośniki, żeby wybrać konkretny temat, który Was interesuje.

Głosowanie zaczyna się w dniu 22 września i kończy w dniu 9 października 2023 roku. Głosować możemy tylko w tym okresie i tylko na dwa projekty - jeden osiedlowy i drugi ponadosiedlowy. Głosujemy przez formularz dostępny na stronie [www.wroclaw.pl/wbo/204-200] lub pisemnie w punktach do głosowania. Wyniki tegorocznej edycji poznamy kilka dni po zliczeniu głosów przez Gminę Wrocław.

Ściągnij na dysk plakaty i ulotki promujące WBO na Grunwaldzie! Możesz je samodzielnie wydrukować i rozdać znajomym, sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie. Kliknij TUTAJ po plakaty i TUTAJ po ulotki.

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE nr 200]

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE nr 204]

[DOWIEDZ SIĘ, JAK GŁOSOWAĆ]

Ile głosów potrzebujemy? Dużo, a nawet bardzo dużo! Każdy oddany głos się liczy i ma ogromne znaczenie. W 2022 roku wybrano 10 projektów osiedlowych i 7 ponad osiedlowych. Aby wygrać, trzeba było zebrać 2370 głosów dla projektu osiedlowego i 2853 głosy dla ponadosiedlowego - aby zebrać ich tyle na Grunwaldzie, musimy działać razem i wspierać się!

event cover wbo
autor projektu graficznego: Marcin Rosiński

PROJEKT NUMER 200

Projekt nr 200: Odnowa na Miłej i Ładnej, czyli jak zmienić jedno z kluczowych dla osiedla skrzyżowań?

Przez ostatnie dwa lata - w ramach projektu „Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA” - w gronie studentek i studentów wrocławskich uczelni, osób eksperckich i mieszkanek i mieszkańców osiedla badaliśmy przestrzeń wokół nas w celu znalezienia miejsc, które według Was najbardziej potrzebują nowych inwestycji. Rozmowy z lokalną społecznością wskazały nam konkretny punkt na mapie Grunwaldu: skrzyżowanie ulic Miłej, Ładnej, Grunwaldzkiej, Benedyktyńskiej i Górnickiego.

To właśnie tutaj nasi sąsiedzi i sąsiadki wskazały najważniejsze potrzeby związane z infrastrukturą:

 • zwiększenie dostępności skrzyżowania (także w kontekście osób niewidomych i niedowidzących);

 • poprawa jakości infrastruktury;
 • podniesienie poczucia bezpieczeństwa;
 • stworzenie miejsca na odpoczynek i integrację.

Ze skrzyżowania korzystają osoby w różnym wieku: są to seniorzy i seniorki oraz rodziny z dziećmi, dla których równe chodniki i bezpieczeństwo są kluczowe, studenci i studentki, które mijają tę krzyżówkę w drodze z i na zajęcia, to także osoby poruszające się na rowerze i samochodami (dla nich funkcjonalne skrzyżowanie też jest priorytetem).

pazdej 1
autorka zdjęcia: Anna Pazdej

Projekt nr 200 zakłada konkretne czynności, które mają pomóc osobom korzystającym z tego skrzyżowania lub mieszkającym w jego okolicach. W ramach planowanej inwestycji - na tym etapie - zaplanowaliśmy wykonanie najważniejszych prac związanych z poprawą jakości infrastruktury:

 • naprawa chodników i wyniesienie przejść dla pieszych;
 • uwzględnienie udogodnień dla osób niewidomych lub niedowidzących;
 • montaż stojaków na rowery – usuniętych na skutek rozpoczęcia budowy apartamentowca zlokalizowanego na tym skrzyżowaniu – i koszy na śmieci;
 • stworzenie ławki sąsiedzkiej i uporządkowanie pasma zieleni przy ulicy Ładnej.

W kolejnych latach planujemy wykorzystać WBO do zgłoszenia następnych etapów projektu - m.in. stworzenia infrastruktury wypoczynkowo-integracyjnej, zwiększenia ilości nasadzeń zieleni i zwiększenia dostępności terenu wokół skrzyżowania. Aby myśleć o kolejnym etapie, najpierw musimy zebrać wystarczającą ilość głosów w tym roku!

PROJEKT NUMER 204

Projekt nr 204: Odnowa na Pasteura, czyli jak zadbać o wybrzeże, z którego korzystają mieszkanki i mieszkańcy kilku osiedli?

Wrocławski Budżet Obywatelski to także inwestycje ponadosiedlowe, czyli takie, które dotyczą terenów, z których korzystają mieszkańcy i mieszkańcy różnych części Wrocławia. W tegorocznej edycji zachęcamy Was do zagłosowania na projekt zlokalizowany na wybrzeżu Ludwika Pasteura, to jest pomiędzy mostami Zwierzynieckim i Szczytnickim. Lokalna społeczność tamtej części osiedla od dłuższego czasu wskazuje na konieczność remontu tego odcinka terenów nad Starą Odrą - my postanowiliśmy wzmocnić ich głos i poprosić Was o pomoc w zebraniu odpowiedniej ilości głosów.

Teren wybrzeża Pasteura boryka się z wieloma potrzebami infrastrukturalnymi, wśród których zdiagnozowaliśmy m.in.:

 • problemy z nawierzchnią, z której korzystają zarówno piesi, jak i osoby na rowerach;
 • brak poczucia bezpieczeństwa wynikający ze złego stanu balustrady, ale i niedoświetlenia tego terenu;
 • zaśmiecenie terenu nabrzeża.

szczygiel
autor zdjęcia: Marcin Szczygieł

Tereny nadbrzeżne są we Wrocławiu kluczowe, zwłaszcza dla osób, które mieszkają na lub odwiedzają Śródmieście, lub Wielką Wyspę. Z wybrzeża Ludwika Pasteura korzystają nie tylko ludzie z osiedla, ale również turyści i turystki, a także osoby studiujące w stolicy Dolnego Śląska. W ramach projektu nr 204 zaproponowaliśmy kilka prostych rozwiązań, które pozwolą polepszyć stan lokalnej infrastruktury:

 • remont ciągu pieszego pomiędzy mostami Zwierzynieckim i Szczytnickim;
 • wymiana lub konserwacja balustrady na całym w/w odcinku;
 • montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci i brakujących ławek;

W kolejnych latach planujemy wykorzystać WBO do zgłoszenia następnych etapów projektu - m.in. zwiększenia ilości nasadzeń zieleni, naprawy zabytkowych krawężników i zwiększenia dostępności terenu nabrzeża. Zanim jednak będziemy planować przyszłość, musimy skupić się na wygraniu tegorocznej edycji!

pazdej 2
autorka zdjęcia: Anna Pazdej

Jak zagłosować w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego?

Jak zagłosować? Kto może to zrobić? Co trzeba przygotować i gdzie można oddać głos?

Wspólnie możemy zdziałać naprawdę dużo, wystarczy zagłosować i zaprosić do głosowania naszych najbliższych - sąsiadów i sąsiadki, znajomych i przyjaciół, rodzinę. Jeśli chcecie nam pomóc, to opowiedzcie o WBO i tych dwóch projektach na swoim podwórku lub klatce schodowej, wywieście plakat w swojej bramie (a na pewno nie zrywajcie tych, które zawiesimy my - za zgodą zarządców Waszych budynków oczywiście) lub wyślijcie link do tej podstrony na sąsiedzkim czacie na WhatsAppie. Każdy gest się liczy, bo o projektach nr 200 i 204 musi dowiedzieć się jak najwięcej osób - zarówno naszych sąsiadów i sąsiadek z Grunwaldu, jak i mieszkańców i mieszkanek innych części Wrocławia. Każdy oddany głos przybliża nas do celu!

Głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego to prosta sprawa! Każdy, kto mieszka we Wrocławiu, może głosować – niezależnie od wieku. Nie trzeba też być tu zameldowanym. Głosujemy, używając formularza dostępnego na stronie internetowej [wroclaw.pl/wbo] lub w punktach do głosowania papierowego (lista tych punktów znajduje się na dole tego artykułu). Głosując, podajecie dane osobowe swoje (lub swoich dzieci), przy czym nie musicie się o nie martwić - zostają one na serwerze Gminy Wrocław i nie są nikomu przekazywane. Podczas jednorazowego głosowania wybieramy dwa projekty - jeden osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Głosowanie drogą elektroniczną jest prostsze i zajmuje mniej czasu! Żeby zagłosować, należy zaznaczyć wybrane projekty (wpisując ich numery), uzupełnić wymagane dane (w tym swój PESEL) i podać numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos (otrzymanie wiadomości SMS nie generuje żadnych kosztów dla osoby głosującej). Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie.

Dlaczego głosując, podajemy PESEL? Bo jest to podstawowa informacja, na podstawie której Gmina Wrocław może zweryfikować czy nasz głos jest ważny (a przede wszystkim czy nie głosowaliśmy na więcej niż dwa projekty - jeden osiedlowy i drugi ponadosiedlowy).

Dołączcie do nas i zróbmy sobie odnowę na Ładnej, Miłej i Pasteura!Wrocław Citizens’ Budget

Wrocław Citizens' Budget (WBO) is a part of the city budget, and we all can decide how to use these funds. All of the residents of Wrocław can vote to choose their projects. In the Plac Grunwaldzki neighbourhood under the WBO, we have so far few implementations, so it's time to organise together and motivate to work together for the benefit of this district!

cover profile 1
graphic design: Marcin Rosiński

A citizens' budget is a process that allows residents to discuss and directly influence decisions on the usage of a portion of the public budget to projects submitted directly by citizens. Annual call for projects allows local community leaders to submit their ideas for infrastructural solutions and repairs. Neglected backyards, lack of equipment at playgrounds, needs for greenery planting or the creation of dog runs are just a few of the ideas that people from Wroclaw submit under the WBO. Winning is our common goal, and each of your votes counts!

szczygiel a
photo: Marcin Szczygieł

This year, we encourage you to vote for two projects: no. 200 (small) and no. 204 (big). Together with you, we want to use the WBO opportunity to renovate two spaces in our neighbourhood - we know from you that both are crucial points of this district. Continue reading this text to find out which exact places we're concerned about, or click the links below to select a specific topic that interests you.

Voting begins on September 22 and ends on October 9, 2023. We can vote only during this period and only for two projects - one neighbourhood project and the other supra-district project. We vote through a form available at [www.wroclaw.pl/wbo] or in writing at voting stations. The results of this year's edition will be announced a few days after the votes are counted by the Municipality of Wrocław.

Download posters and flyers promoting WBO in Grunwald to your disk! You can print them yourself and distribute them to your friends, neighbours, friends, family. Click HERE for posters and HERE for flyers.

[KNOW MORE ABOUT PROJECT #200]

[KNOW MORE ABOUT PROJECT #204]

[FIND OUT HOW TO VOTE]

How many votes do we need? A lot, and even more! Every vote cast counts and is of great importance. In 2022, 10 small projects and 7 big-scale projects were selected. To win, we needed to collect 2370 votes for the small-scale and 2853 votes for the big-scale project - to collect that many in Grunwald, we need to act together and support each other!

event cover wbo
graphic design: Marcin Rosiński

Project No. 200

Renovation of Ładna and Miła streets, or how to change one of the key intersections for the neighbourhood?

Over the past two years - as part of the project "Civic studio – Green Grunwaldzki Square RENEWED" - among students from Wrocław universities, experts and residents of the district, we have been surveying the space around us in order to find the places you think are most in need of new investments. Conversations with the local community pointed us to a specific point on the map of the neighbourhood: the intersection of Miła, Ładna, Grunwaldzka, Benedyktyńska and Górnickiego streets.

It is where our neighbours identified the key infrastructure needs:

 • increasing the accessibility of the intersection (including in the context of the blind and visually impaired);
 • improving the quality of infrastructure;
 • raising the sense of security;
 • creating a place for relaxation and integration.

Dozens of people of different ages use this intersection daily. You'll meet a lot of elderly people here, families with kids, students, as well as cyclists and car drivers. A safe, well organised and renovated intersection is a priority for all of these people.

pazdej 1
photo: Anna Pazdej

Project No. 200 involves specific solutions:

 • repairing sidewalks and elevating pedestrian crossings;
 • inclusion of facilities for the blind or visually impaired;
 • installation of bicycle racks - removed as a result of the start of construction of an apartment building located at this intersection - and trash garbage cans;
 • the creation of a neighbourhood bench and the cleanup of the greenbelt on Ładna Street.

In the coming years, we plan to use the WBO to report on the next phases of the project - including the creation of leisure and integration infrastructure, increasing the amount of greenery plantings and making the area around the intersection more accessible. To think about the next stage, we first need to collect enough votes this year!

Project No. 204

Renovation of Pasteura, or how to restore the riverfront used by residents of several neighbourhoods?

The Wrocław Citizens' Budget is also about large-scale investments, i.e. those that concern areas used by residents and citizens of different parts of our city. In this year's edition, we encourage you to vote for the project located on the Pasteura riverfront, that is, between the Zwierzyniecki and Szczytnicki bridges. The local community of that part of the neighbourhood has been pointing out for a long time the need to renovate this section of the area along the Old Oder River - we decided to amplify their voice and ask you to help us collect enough votes!

This section faces a number of infrastructure needs, among which we have diagnosed:

 • problems with the pavement used by both pedestrians and people on bicycles;
 • a lack of a sense of security due to the poor condition of the railings, but also the under-illumination of the area;
 • littering of the waterfront area.

szczygiel
photo: Marcin Szczygieł

The waterfront areas are crucial in Wrocław, especially for people who live in or visit Midtown. This one specifically is used not only by people from the housing estate, but also by tourists and holidaymakers, as well as those studying in the Lower Silesian capital. As part of Project 204, we proposed some simple solutions to improve the local infrastructure:

 • renovation of the pedestrian path between the Zwierzyniecki and Szczytnicki bridges;
 • replacement or maintenance of the railings along the entire section;
 • installation of bicycle racks, trash garbage cans and missing benches.

In future years, we plan to use the WBO to report on the next phases of the project - including increasing the amount of greenery planting, repairing historic curbs and making the waterfront area more accessible. But before we plan for the future, we need to focus on winning this year's edition!

pazdej 2
photo: Anna Pazdej

How to vote in the Wrocław Citizens' Budget?

Who can do it? What do you need to prepare, and where can you cast your vote?

Together, we can really achieve a lot! All you need is just to vote and invite your closest ones - neighbours, friends, coworkers and family - to do the same. If you want to help us, spread the word about these two projects in your yard or stairwell, put up a poster in your gate (and certainly don't tear down the ones we hang - with the permission of your building managers, of course), or send a link to this website on the neighbourhood's chat on WhatsApp. Every gesture counts a lot because as many people as possible need to know about projects 200 and 204. Every vote cast brings us closer to our goal!

Voting in the Wrocław Citizen's Budget is very simple!

Anyone who lives in Wroclaw can vote - regardless of age. You don't have to be registered here either. We vote using the online form available on the website [wroclaw.pl/wbo] or at paper voting points. When voting, you provide your (or your children's) personal data, and you don't have to worry about it. Municipality of Wrocław won't share it with any third party. During a single vote, we choose two projects - one small and one large-scale.

Electronic voting is much simpler and takes less time! To vote, select the selected projects (by entering their numbers), fill in the required data (including your PESEL) and provide your cell phone number. You'll receive an SMS with a code confirming the vote to the number provided (receiving an SMS does not generate any cost for the voter). Only after you enter the code in the voting application will the vote be recorded in the system.

Why do we give our PESEL when voting? Because this is the basic information on the basis of which the Municipality of Wrocław can verify whether our vote is valid (and, above all, whether we have not voted for more than two projects.

Join us and let's inspire each other to vote for the future of our district!Громадський бюджет Вроцлава

Громадський бюджет Вроцлава (Wrocławski Budżet Obywatelski, WBO) - це частина міського бюджету, про розподіл якого вирішуєте ви - мешканці Вроцлава - шляхом голосування. У житловому мікрорайоні Грюнвальдська площа у рамках Громадського бюджету Вроцлава ми досі мали дуже мало реалізацій, тому настав час організуватися разом і отримати мотивацію для спільної роботи для Грюнвальду!

cover profile 1
графічна робота: Marcin Rosiński

Громадський бюджет - це процес, який дозволяє мешканцям обговорювати та безпосередньо впливати на рішення про виділення певної частини громадського бюджету на проекти, подані безпосередньо громадянами.Щороку в рамках Громадського бюджету оголошується конкурс, де місцеві громади можуть подавати свої ідеї проектів, спрямованих на покращення стану інфраструктури мікрорайону. Занедбані двори, нестача обладнання на дитячих майданчиках, потреба в озелененні чи створенні майданчиків для вигулу собак - це лише деякі з ідей, які мешканці Вроцлава висувають в рамках WBO. Перемога - це наша спільна мета, і кожен ваш голос має значення! 

szczygiel a
автор фотографії: Marcin Szczygieł

Цього року ми запрошуємо вас проголосувати за два проекти: № 200 (мікрорайон) та № 204 (міжрайонний). Разом з вами ми хочемо скористатися можливістю WBO, щоб оновити два простори на нашій території - ми знаємо від вас, що обидва є дуже важливими точками Грюнвальду. Прочитайте цей текст, щоб дізнатися, які місця ми маємо на увазі, або натисніть на посилання нижче, щоб вибрати конкретну тему, яка вас цікавить.

Голосування розпочнеться 22 вересня і завершиться 9 жовтня 2023 року. Голосувати можна лише протягом цього періоду і лише за два проекти - один мікрорайонний і один районний. Голосуємо через форму, доступну за посиланням  [www.wroclaw.pl/wbo], або письмово на виборчих дільницях. Результати цьогорічного конкурсу будуть відомі через кілька днів після підрахунку голосів у міській раді Вроцлава.

Завантажуйте плакати та флаєри, що рекламують WBO на Грюнвальді! Ви можете роздрукувати їх самостійно і роздати своїм друзям, сусідам, знайомим, родичам. Натисніть ТУТ, щоб завантажити плакати та ТУТ, щоб завантажити флаєри.

[ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПРОЕКТ 200]

[ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПРОЕКТ №204]

[ДІЗНАЙСЯ ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ]

Скільки голосів нам потрібно? Багато, навіть дуже багато! Кожен поданий голос має значення і має величезне значення. У 2022 році було обрано 10 проектів для мікрорайонного проекту та сім проектів на рівні району. Щоб перемогти, нам потрібно було зібрати 2370 голосів за мікрорайонний проект і 2853 голоси за міжрайонний проект - щоб зібрати таку кількість голосів у Грюнвальді, нам потрібно працювати разом і підтримувати один одного!

event cover wbo
графічна робота: Marcin Rosiński

Проект № 200

Оновлення на вулицях Ładnej та Miłej, або як змінити одне з ключових для району перехресть?

Протягом останніх двох років у рамках проекту “Громадська майстерня - Озеленення Грюнвальдської площі ВІД НОВА” („Pracownia obywatelska – Zielony Plac Grunwaldzki OD NOWA”) - разом зі студентами вроцлавських університетів, експертами та мешканцями дільниці ми досліджували простір навколо нас, щоб знайти місця, які, на вашу думку, найбільше потребують нових інвестицій. Розмови з місцевою громадою вказали нам на конкретну точку на карті Грюнвальда: перехрестя вулиць Miłej, Ładnej, Grunwaldzkiej, Benedyktyńskiej i Górnickiego. 

Саме тут наші сусіди та сусідки окреслили найважливіші інфраструктурні потреби:

 • підвищення доступності перехрестя (в тому числі для незрячих та слабозорих);
 • покращення якості інфраструктури;
 • підвищення почуття безпеки;
 • створення місця для релаксації та інтеграції.

Перехрестям користуються особи різного віку: тут є люди похилого віку та сім'ї з дітьми, для яких рівні тротуари та безпека мають велике значення, студенти й студентки, які проїжджають цим перехрестям по дорозі на заняття та з занять, а також люди на велосипедах та автомобілях (для яких функціональне перехрестя також є пріоритетом).

pazdej 1
фотографія: Anna Pazdej

Проект № 200 передбачає конкретні заходи, спрямовані на допомогу тим, хто користується цим перехрестям або живе поблизу нього. В рамках запланованих інвестицій - на даному етапі - ми запланували провести найважливіші роботи з покращення інфраструктури:

 • ремонт тротуарів та облаштування пішохідних переходів; 
 • облаштування умов для сліпих або людей з вадами зору;
 • встановлення велосипедних стійок - демонтованих у зв'язку з початком будівництва багатоповерхівки, розташованої на цьому перехресті - та смітників;
 • створення сусідської лавки та впорядкування зеленої зони на вул. Ładnej.

У наступні роки ми плануємо використовувати WBO для подання наступних етапів проекту - зокрема, створення інфраструктури для дозвілля та інтеграції, більшої кількості зелених насаджень та підвищення доступності території навколо перехрестя. Щоб подумати про наступний етап, нам спочатку потрібно зібрати достатню кількість голосів цього року!

Проект №204]

Оновлення на Pasteura, або як подбати про берегову лінію, якою користуються мешканці кількох мікрорайонів?

Громадський бюджет Вроцлава - це також інвестиції на рівні району, тобто інвестиції, які стосуються територій, якими користуються мешканці та мешканки різних частин Вроцлава. Цього року ми запрошуємо вас проголосувати за проект, розташований на набережній Ludwika Pasteura, між мостами Zwierzynieckim i Szczytnickim. Місцева громада в цій частині району вже давно вказує на необхідність оновлення цієї ділянки над Старою Одрою - ми вирішили посилити їхній голос і просимо вас допомогти нам зібрати достатню кількість голосів.

Район узбережжя Pasteura має багато інфраструктурних потреб, серед яких ми діагностували:

 • проблеми з покриттям, яким користуються як пішоходи, так і особи на велосипедах;
 • відсутність відчуття безпеки через поганий стан перил, а також недостатню освітленість території;
 • засмічення території набережної.

szczygiel
фото: Marcin Szczygieł

Територія набережних має важливе значення у Вроцлаві, особливо для людей, які живуть або відвідують Śródmieście чи Wielką Wyspę. Набережною Ludwika Pasteura користуються не лише мешканці житлового масиву, але й туристи та студенти, які навчаються у столиці Нижньої Сілезії. У проекті 204 ми запропонували кілька простих рішень для покращення місцевої інфраструктури:

 • оновлення пішохідної доріжки між мостами Zwierzynieckim i Szczytnickim;
 • заміна або ремонт перил по всій довжині маршруту;
 • встановлення велосипедних стійок, контейнерів для сміття та лавок, яких бракує.

У наступні роки ми плануємо використовувати WBO для представлення наступних етапів проекту - зокрема, висадження більшої кількості зелених насаджень, ремонту історичних бордюрів та покращення доступності набережної. Але перш ніж планувати майбутнє, нам потрібно зосередитися на перемозі в цьому році! 

pazdej 2
фотографія: Anna Pazdej

Як проголосувати у Громадському бюджеті Вроцлава?

Хто може це зробити? Що потрібно підготувати і де можна проголосувати?

Разом ми дійсно можемо зробити багато, все, що нам потрібно зробити - це проголосувати і запросити проголосувати наших найближчих - сусідів й сусідок, знайомих і друзів, родину. Якщо ви хочете нам допомогти, розкажіть про WBO та ці два проекти у своєму дворі чи під'їзді, повісьте плакат на воротах (і, звісно, не зривайте ті, що ми вивісили - з дозволу керівництва вашого будинку) або надішліть посилання на цю підсторінку в сусідському чаті на WhatsApp. Кожен жест має значення, адже про проекти 200 і 204 має дізнатися якомога більше людей - як наших сусідів з Грюнвальду, так і мешканців інших частин Вроцлава. Кожен ваш голос наближає нас до нашої мети!

Голосувати в рамках Громадського бюджету Вроцлава легко!

Проголосувати може кожен, хто живе у Вроцлаві - незалежно від віку. Ви також не повинні бути тут зареєстровані. Ви можете проголосувати за допомогою форми, доступної на сайті [wroclaw.pl/wbo] або в пунктах для голосування на паперових бланках (список цих дільниць можна знайти внизу цієї статті). Під час голосування ви надаєте свої (або ваших дітей) персональні дані, але вам не потрібно про них турбуватися - вони залишаються на сервері муніципалітету Вроцлава і нікому не передаються. Одночасно можна вибрати два проекти - один проект мікрорайону і один міжрайонний проект.

Електронне голосування простіше і займає менше часу! Щоб проголосувати, виберіть проекти, які вам подобаються (ввівши їх номери), заповніть необхідні дані (включаючи ваш PESEL) і введіть номер свого мобільного телефону. На вказаний номер буде надіслано SMS-повідомлення з кодом, що підтверджує ваш голос (отримання SMS-повідомлення не передбачає жодних витрат для учасника голосування). Тільки після того, як код активації буде введений в додаток для голосування, голос буде зареєстрований в системі.

Навіщо вводити свій PESEL під час голосування? Тому що це основна інформація, на основі якої муніципалітет Вроцлава може перевірити, чи наш голос є дійсним (і, перш за все, чи ми не проголосували більше, ніж за два проекти - один мікрорайонний, а інший - міжрайонний).

Приєднуйтесь до нас і давайте оновимо вулиці разом!

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA