od_nowa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Placu Grunwaldzkiego OD NOWA

Fundacja Ładne Historie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Placu Grunwaldzkiego OD NOWA.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Bielaszka.
 • E-mail: krzysztof.bielaszka@ladnehistorie.pl
 • Telefon: +48784685095

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Fundacja Ładne Historie
 • Adres: ul. Długa 33
  58-100 Świdnica
 • E-mail: fundacja@ladnehistorie.pl
 • Telefon: +48530165873

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Łukasiewicza – brak dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W tym roku planowany jest remont i dostawienie windy ułatwiającej dostęp do biura.

Budynek posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  CTRL oraz + aby powiększyć widok
  CTRL oraz - aby pomniejszyć widok

  Opera:
  SHIFT oraz + aby powiększyć widok
  SHIFT oraz - aby pomniejszyć widok
  • Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Nasze materiały wideo uzupełniane są zarówno o napisy, jak i o tłumaczenie na Polski Język Migowy.

  Inne informacje i oświadczenia

  Staramy się zapewniać dostępność naszego serwisu na bieżąco, jeśli jednak znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz pomóc nam usprawnić stronę, prosimy o kontakt: krzysztof.bielaszka@ladnehistorie.pl 

  Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA - pilotaż” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
  Polityka prywatności.
  Plac Grunwaldzki OD NOWA