od_nowa

Dzieci są ważne

dzieci i młodzieżedukacja

[ПРОКРУТИТИ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ]

Czwarty miesiąc realizujemy program z dziećmi z Ukrainy mieszkającymi na naszym osiedlu. Po raz kolejny umacniamy się w przekonaniu, jak istotne dla młodego człowieka jest bycie zauważonym i docenionym.

Kilkuletnia dziewczynka pochylona nad biurkiem projektuje naklejki.

Zapytaliśmy edukatorki, regularnie uczestniczącej w zajęciach z grupą, co zauważa w kontakcie z dziećmi. Dziś przedstawiamy komentarz Anastazji Motulko:

Spotkania dają dzieciom z Ukrainy przede wszystkim poczucie, że są doceniane, zauważone i uwzględnione w społeczeństwie, w którym aktualnie przebywają. Dla dzieci, które doświadczyły traumy wojny, ważne jest, aby otrzymały wsparcie, które pomoże im zintegrować się z nowym środowiskiem i odzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Zadania, które realizujemy, uczą empatii i otwartości na innych, co jest szczególnie istotne, ponieważ wśród naszych podopiecznych są także dzieci z zaburzeniami słuchu. Praca z dziećmi niesłyszącymi jest bardzo satysfakcjonująca, bo dzięki odpowiedniemu wsparciu, dzieci mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Dzieci uczą się współpracy i poszerzają swoje rozumienie o różnicach wynikających z kultury lub sposobu, w który odbieramy świat, uczą się pokonywać przeszkody w nawiązywaniu relacji, a wręcz przeciwnie różność staje się źródłem wiedzy i inspiracji.

Kreatywne zajęcia pomagają dzieciom w nauce nowych umiejętności i rozwoju talentów, dostrzeganiu ich predyspozycji, co z kolei zwiększa ich pewność siebie i poczucie wartości. Zajęcia umożliwiają także integrację z rówieśnikami,  nie zapominamy, że dzieci te musiały opuścić swoje domy i zacząć nowe życie w nieznanym miejscu. Na naszych zajęciach pozwalamy na wyrażanie emocji, co umożliwia przetwarzanie traumy w sposób pozytywny i wspiera dzieci w odzyskaniu poczucia kontroli nad swoim życiem i emocjami.

Na dużym stole porozkładane artykuły plastyczne. Zbliżenie na dziecięce dłonie robiące przybornik z papieru.

Cenimy międzykulturowe projekty i choć bywają zmienne czy pełne wyzwań szukamy adekwatnych rozwiązań. Naszą wartością jest różnorodność i działania na rzecz integracji. 


Operatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella. Zadanie zrealizowano przy wsparciu UNICEF. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.22.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.Діти є важливими

Вже четвертий місяць ми реалізуємо унікальну програму з українськими дітьми, які живуть у нашому мікрорайоні. Ми вкотре переконуємося, наскільки важливо для молодої людини бути поміченою та належно сприйнятою.

Zbliżenie na dziecięce dłonie, które wykonują ozdobną kartkę w kształcie serca. Na stole porozkładane kolorowe papiery, kleje i inne artykuly plastyczne.

Ми запитали виховательку, яка регулярно займається з групою, що вона помічає у спілкуванні з дітьми. Сьогодні ми представляємо коментар Анастасії Мотулько:

Зустрічі, перш за все, дають дітям з України відчуття того, що їх шанують, помічають і що вони є частиною суспільства, в якому вони зараз перебувають. Для дітей, які пережили травму війни, важливо, щоб вони отримували підтримку, яка допоможе їм інтегруватися в нове середовище і відновити почуття безпеки.

Завдання, які ми виконуємо, вчать емпатії та відкритості до інших, що особливо важливо, оскільки серед дітей є й ті, котрі мають вади слуху. Робота з глухонімими дітьми є дуже корисною, тому що при правильній підтримці вони можуть розвивати свої таланти та інтереси. Діти вчаться співпрацювати і розширюють своє розуміння відмінностей, обумовлених культурою або способом сприйняття світу, вчаться долати перешкоди у налагодженні стосунків і, навпаки, відмінності стають джерелом знань і натхнення.

Творчі воркшопи допомагають дітям здобувати нові навички та розвивати свої таланти, визнаючи їхні здібності, що, в свою чергу, підвищує їхню впевненість та почуття власної гідності. Заняття також дозволяють інтегруватися з однолітками, ми не забуваємо, що ці діти були змушені покинути свої домівки і почати нове життя в незнайомому місці. На наших заняттях ми дозволяємо виражати емоції, що дозволяє пережити травму в позитивний спосіб і допомагає дітям відновити почуття контролю над своїм життям і емоціями.

Zbliżenie na dziecięce dłonie ozdabiające szklany świecznik.

Ми цінуємо міжкультурні проекти, і хоча вони іноді можуть бути нестабільними або складними, ми шукаємо відповідні рішення. Нашою цінністю є різноманітність та робота в напрямку інтеграції.


Оператор проекту - Благодійний фонд підтримки громадських організацій Umbrella. Завдання реалізовано за підтримки ЮНІСЕФ. Завдання реалізовано в рамках Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 09.06.2022 р. та Листа обміну щодо надання підтримки, пов'язаної з реагуванням на надзвичайні ситуації, пов'язані з біженцями у Вроцлаві від 09.06.22 р. (Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.22)

Проект “Центр місцевої активності Plac Grunwaldzki OD NOWA” співфінансується з коштів муніципалітету Вроцлава.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA