od_nowa

Nauczycielska 8/4

[Далі йде українська версія]

„Nauczycielska 8/4” to przestrzeń, którą w gronie partnerstwa „Nasz Grunwald” zainicjowaliśmy wspólnie z Pathway w marcu 2022 roku. Od tego czasu w zlokalizowanym w poniemieckiej kamienicy za Manhattanem miejscu prowadzimy regularne działania adresowane do społeczności ukraińskiej, których przedstawicielki i przedstawicieli wybuch wojny w Ukrainie zmusił do zamieszkania na wrocławskim Śródmieściu. Dzięki współpracy z Pathway i Soroptymist International Klub Wratislavia, a także zaangażowaniu podmiotów prywatnych i publicznych, kontynuujemy prowadzenie tego miejsca także w 2024 roku. 

Wszystkie działania realizowane w ramach inicjatywy „Nauczycielska 8/4” są bezpłatne, a ich dobór wynika z potrzeb zgłaszanych przez osoby reprezentujące osiadłą we Wrocławiu społeczności ukraińską. Działania zlokalizowane w tej przestrzeni stanowią rozwinięcie i uzupełnienie programu Centrum Aktywności Lokalnej na Placu Grunwaldzkim. Realizujemy działania integracyjne, edukacyjne i pomocowe. Tworzymy miejsce sprzyjające inicjatywom lokalnym, nauce i spotkaniom.  

Inicjatorem i liderem operacyjnym „Nauczycielskiej 8/4” jest Fundacja Ładne Historie – operator  Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Plac Grunwaldzki – a partnerami są podmioty działające w gronie partnerstwa lokalnego „Nasz Grunwald”. Zarówno partnerstwo, jak i CAL są otwarte na Wasze propozycje działań i aktywności sąsiedzkich. Skontaktujcie się z nami, pisząc na adres: placgrunwaldzki@ladnehistorie.pl lub na adres: nauczycielska84@ladnehistorie.pl

Adres: ulica Nauczycielska 8/4 (50-381, Wrocław – osiedle Plac Grunwaldzki). Naszą lokalizację na Mapach Google znajdziecie klikając tutaj.

320081555 1597167164033094 1969006738545750822 n
Zdjęcie: Marcin Szczygieł

Jakiego rodzaju działania są realizowane na Nauczycielskiej 8/4 w pierwszym kwartale 2024 roku?

 • Projekt Soroptimist International Klub Wratislavia:

  Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla ukraińskich kobiet i nastolatków. Indywidualne konsultacje i wsparcie grupowe są zapewniane w następujących dniach:

  środa 10:00 - 12:00
  piątek 10:00 - 13:00
  sobota 12:00 - 19:00

  Drugi cykl konsultacji prowadzonych przez psycholożkę Svetlanę Voloshyn na Nauczycielskiej 8/4, organizatorkami których jest Soroptimist International Klub Wratislavia. 

 • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży z Ukrainy:

  Zajęcia indywidualne z przedmiotów szkolnych dla dzieci ukraińskich w wieku 7-13 lat, potrzebujących  wsparcia w nauce, zamieszkujących w szczególności osiedle Plac Grunwaldzki.

  Prowadzone w języku ukraińskim przez sprawdzonych korepetytorów.

Informacji na temat programu zajęć wyrównawczych w języku ukraińskim udziela nasza asystentka międzykulturowa, z którą możecie skontaktować się drogą mailową, pisząc na adres: tatiana.kit@ladnehistorie.pl.

20230124 215322
zdjęcie: Tatiana Kit

Jakie działania realizowane były na Nauczycielskiej 8/4 w latach 2022-2023?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat współpracując z partnerstwem lokalnym „Nasz Grunwald”, organizacjami pozarządowymi i podmiotami sektora prywatnego z różnych części Dolnego Śląska zrealizowaliśmy szereg działań adresowanych do osiadłej we Wrocławiu społeczności ukraińskiej. Mając na uwadze pierwsze potrzeby osób z doświadczeniem uchodźczym Nauczycielską 8/4 zainicjowaliśmy jako osiedlowy coworking – przestrzeń służącą poszukiwaniu i wykonywaniu pracy, nauce i korepetycjom, integracji i wsparciu psychologicznemu ofiar wojny w Ukrainie. Na miejscu można było bezpłatnie skorzystać z wolnych biurek, komputerów i internetu, a także napić się kawy lub herbaty.

W ramach prowadzonych przez nas działań zapewniliśmy obecność asystentek międzykulturowych, które wspierały osoby uciekające z Ukrainy w adaptacji do nowego otoczenia, pośredniczyły w kontakcie z urzędami i placówkami publicznymi, tłumaczyły dokumenty i pomagały w ich przygotowaniu. Asystentki międzykulturowe odegrały też ważną rolę w procesach związanych z integracją nowych mieszkanek i mieszkańców miasta ze społecznością lokalną. Dyżury odbywały się w wybrane dni tygodni – stacjonarnie oraz w trybie zdalnym.

Kolejnym z działań były konsultacje zawodowe zapewnione przez osoby profesjonalnie zajmujące się rekrutacją i HR. Osoby te wspierały w tworzeniu CV i życiorysu, efektywnym poszukiwaniu pracy, tworzeniu profilu na portalu LinkedIn. Konsultacje miały także na celu przybliżenie beneficjentom i beneficjentkom obowiązującego na terenie RP prawa pracy, a także kwestii związanych z rozliczaniem wynagrodzenia przez pracodawców.

W ramach projektów realizowanych na poziomie ogólnomiejskim i regionalnym na Nauczycielskiej odbył się szereg zajęć i spotkań mających na celu wsparcie społeczności ukraińskiej. Oferta ta skierowana była do zróżnicowanej wiekowo grupy – były to m.in. zajęcia arteterapii, inicjatywy integracyjne dla dzieci, rodzinne spacery po Śródmieściu, warsztaty ceramiczne i plastyczne, spotkania nieformalnych grup artystycznych, kręgi kobiet, wsparcie psychologiczne, a także różnego rodzaju działania zgłoszone przez samą społeczność pochodzenia ukraińskiego.

Działania prowadzone na Nauczycielskiej 8/4 realizowane były w ramach kilku różnych projektów:

 • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży były organizowane w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” finansowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 • Projekt „Wratislavia dla Ukrainy” finansowany był ze środków „Disaster Recovery Fund” Soroptimist International – wsparcie psychologiczne, które pozwolą na sfinansowanie 160 godzin terapii indywidualnych, warsztatów arteterapii i psychologicznych realizowanych w 2023.
 • Projekt „Osiedla Otwarte” realizowany był w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.22. Liderem zadania było Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.
 • Projekt „Protection of forcibly displaced persons through community centers in Poland” Miejsce Otwarte Centrum Integracji Międzykulturowej we Wrocławiu realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, Kalejdoskopem Kultur, Stowarzyszeniem Nomada z inicjatywy Danish Refugee Council UNCR, the UN Refugee Agency.

Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany był przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ.„Nauczycielska 8/4” - це простір, котрий ми в партнерстві „Nasz Grunwald” ініціювали разом із Pathway у березні 2022 року. Відтоді на місці, розташованому в колишній німецькій кам'яниці за Мангеттеном, ми проводимо регулярні заходи, спрямовані для української громади, представники й представниці якої з вибухом війни були змушені переїхати до Вроцлава. Завдяки співпраці з Pathway та Soroptymist International Klub Wratislavia, а також залученню приватних і державних зацікавлених сторін, ми продовжуємо опікуватися цим місцем і в 2024 році.

Уся діяльність, що реалізується в рамках ініціативи „Nauczycielska 8/4”, є безкоштовною, а її вибір зумовлений потребами, про які повідомляють представники української спільноти, що оселилися у Вроцлаві. Діяльність у цьому просторі розвиває і доповнює програму Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki. Ми проводимо інтеграційні, освітні та підтримуючі заходи. Творимо місце, сприятливе для місцевих ініціатив, навчання та зустрічей.

Ініціатором та координатором „Nauczycielska 8/4” є фундація „Гарні Історії” [Fundacja Ładne Historie] - оператор Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki - а партнерами є суб'єкти місцевого партнерства  „Nasz Grunwald”. Як партнерство, так і CAL відкриті до ваших пропозицій щодо заходів та дій, спрямованих на покращення життя у вашому мікрорайоні. Зв'яжіться з нами, написавши на: placgrunwaldzki@ladnehistorie.pl або на: nauczycielska84@ladnehistorie.pl.

Адреса: вул. Nauczycielska 8/4 (50-381, Вроцлав - мікрорайон Plac Grunwaldzki). Ви можете знайти наше місцезнаходження на картах Google Maps, натиснувши тут.

287017589 542720040837075 6010072609518633723 n
Фото: Марцін Щигел

Якого характеру заходи проходитимуть на Nauczycielska 8/4 у першому кварталі 2024 року?

 • Проект Soroptimist International Klub Wratislavia:

  Безкоштовна психологічна підтримка для українок та підлітків. Індивідуальні консультації та група підтримки, котрі надаються у наступні дні:

  cереда 10:00 - 12:00
  п'ятниця 10:00 - 13:00
  субота 12:00 - 19:00

  Другий цикл консультацій під проводом психологині Світлани Волошин на N8/4. Організатор  Soroptimist International Klub Wratislavia. 

 • Додаткові заняття для українських дітей та молоді:

  Індивідуальні заняття зі шкільних предметів для українських дітей віком 7-13 років, які потребують додаткової підтримки у навчанні, зокрема, тим хто проживає у мікрорайоні Plac Grunwaldzki.

  Заняття проводяться українською мовою перевіреними репетиторами.

Для отримання інформації про програму додаткових занять українською мовою, будь ласка, зверніться до нашого міжкультурної асистентки, з якою можна сконтактуватись електронною поштою за адресою tatiana.kit@ladnehistorie.pl.

319840490 713796236617014 82383835026054653 n
Фото: Марцін Щигел

Які заходи були реалізовані на вул. Nauczycielska 8/4 у 2022-2023 роках?

Протягом останніх двох років, співпрацюючи з місцевим партнерством "Наш Грюнвальд", неурядовими організаціями та приватним сектором з різних куточків Нижньої Сілезії, ми реалізували низку заходів, спрямованих на українську громаду, що перебуває у Вроцлаві. З огляду на початкові потреби людей з досвідом біженців, Nauczycielska 8/4 була ініційована як сусідський коворкінг - простір для пошуку та виконання роботи, навчання та репетиторства, інтеграції та психологічної підтримки для жертв війни в Україні. Простір пропонував безкоштовне користування робочими столами, комп'ютерами та інтернетом, а також можливість випити кави або чаю.

У рамках здійснюваної нами діяльності ми забезпечили присутність міжкультурних асистентів, які підтримували людей, що втікали з України, в адаптації до нового середовища, виступали посередниками в контактах з державними установами та закладами, перекладали документи та допомагали в їх підготовці. Міжкультурні асистенти також відігравали важливу роль у процесах, пов'язаних з інтеграцією нових мешканців у місцеву громаду. Чергування відбувалися у визначені дні тижня - стаціонарно та дистанційно.

Ще одним напрямком діяльності були кар'єрні консультації, які надавали професійні рекрутери та HR-фахівці. Ці особи надавали допомогу у створенні резюме, ефективному пошуку роботи, створенні профілю на LinkedIn. Консультації також були спрямовані на ознайомлення бенефіціарів з трудовим законодавством, чинним у Республіці Польща, а також з питаннями, пов'язаними з виплатою заробітної плати роботодавцями.

У рамках загальноміських та регіональних проектів на вул. Nauczycielska відбулася низка заходів та зустрічей, спрямованих на підтримку української спільноти.  Пропозиція була спрямована на різні вікові групи - це були заняття з арт-терапії, інтеграційні ініціативи для дітей, сімейні прогулянки по Śródmieściu, майстер-класи з кераміки та образотворчого мистецтва, зустрічі неформальних мистецьких груп, жіночі гуртки, психологічна підтримка, а також різноманітні заходи, запропоновані самою спільнотою осіб українського походження.

Діяльність на вул. Nauczycielskaj 8/4 здійснювалася в рамках декількох різних проектів:

 • Додаткові заняття для дітей та молоді були організовані в рамках проекту „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, що фінансується Регіональним центром підтримки громадських ініціатив.
 • Проект „Wratislavia dla Ukrainy” був профінансований „Disaster Recovery Fund” Soroptimist International - психологічна підтримка, що передбачає 160 годин індивідуальних терапій, арт-терапії та психологічних майстер-класів, реалізованих у 2023 році.
 • Проект „Osiedla Otwarte” реалізовувався в рамках Фонду ООН для дітей (ЮНІСЕФ) на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлавом від 09.06.2022 р. та Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.22. Лідер завдання Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.
 • Проект „Protection of forcibly displaced persons through community centers in Poland” Miejsce Otwarte Centrum Integracji Międzykulturowej у Вроцлаві був реалізований у співпраці з Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Kalejdoskop Kultur, Stowarzyszenie Nomada за ініціативи Danish Refugee Council UNCR, the UN Refugee Agency.

Проект „Інтеграція іноземців з України на території Нижньої Сілезії” був співфінансований Міністерством сім'ї та соціальної політики з резервних коштів Фонду праці в рамках конкурсу „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” у рамках Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Проект був реалізований у співпраці з фундацією Sztuka Współczesna In Situ.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA