od_nowa

Nauczycielska 8/4

[Далі йде українська версія]

Nauczycielska 8/4 to przestrzeń prowadzona od marca 2022 dla osób z Ukrainy mieszkających we Wrocławiu - na osiedlu Plac Grunwaldzki i Śródmieściu. Realizujemy działania integracyjne, edukacyjne i pomocowe. Tworzymy miejsce sprzyjające inicjatywom lokalnym, nauce i spotkaniom.  

Zależy nam, aby nasze działania na Nauczycielskiej 8/4 odpowiadały oczekiwaniom  i potrzebom społeczności ukraińskiej. W tym celu pozyskujemy finansowania z różnych źródeł, które umożliwiają nam realizację określonych zadań. Nasza oferta jest w całości bezpłatna. 

Inicjatorem i liderem operacyjnym Nauczycielskiej 8/4 jest Fundacja Ładne Historie - operator Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Plac Grunwaldzki - a partnerami są podmioty działające w gronie partnerstwa lokalnego „Nasz Grunwald”. 

Skontaktuj się z nami, pisząc mail na adres: nauczycielska84@ladnehistorie.pl lub telefonicznie: +48 573 815 456.

tabliczka

Aktualne obszary działania Nauczycielskiej 8/4:

 • Dyżury asystentki międzykulturowej

  Na czym polega tego typu wsparcie? To pomoc w adaptacji w nowym otoczeniu,  tłumaczeniu z języka polskiego na język ukraiński (oraz odwrotnie), w pośrednictwie w kontaktach pomiędzy różnymi urzędami oraz wspieranie działań mających na celu integrację społeczności na osiedlu i w mieście.

  Dyżury odbywają się telefonicznie w godzinach 15.00 -18.00 od poniedziałku do środy oraz w godzinach 10.00-16.00 we czwartki. Jeśli z rozmów wynika potrzeba spotkania bezpośrednio, umawiany jest termin.

  Kontakt telefoniczny z asystentką międzykulturową w języku ukraińskim pod numerem telefonu: +48 573 815 456 oraz pod adresem: tatiana.kit@ladnehistorie.pl

 • Lokalne inicjatywy integracyjne dla dzieci

  • Warsztaty ceramiczno-plastyczne dla dzieci w wieku 8-13 lat w Zakwas Studio.
   Szczegóły w wydarzeniu: tutaj

  Zajęcia realizowane w ramach projektu "Protection of forcibly displaced persons through community centers in Poland" Miejsce Otwarte Centrum Integracji Międzykulturowej we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, Kalejdoskopem Kultur, Stowarzyszeniem Nomada z inicjatywy Danish Refugee Council UNCR, the UN Refugee Agency.

 • Lokalne inicjatywy integracyjne dla dorosłych

  • Kręgi Kobiet - spotkania w języku ukraińskim

  Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ.

 • Korepetycje wyrównawcze dla dzieci 

  Lekcje wyrównawcze dla dzieci ze szkół podstawowych na Nauczycielskiej 8/4 prowadzone z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki oraz grupowe zajęcia z języka polskiego.

  Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” finansowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 • Zgłoś swoją inicjatywę!

  Jeżeli potrzebujesz przestrzeni na Śródmieściu, aby zorganizować wydarzenie czy projekt adresowany do osób z Ukrainy, które mieszkają we Wrocławiu. Napisz więcej o swoim pomyśle, wypełniając formularz: bit.ly/N84_NOWEINICJATYWY.

20230124 215322


Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Operatorem przestrzeni Nauczycielska 8/4 jest Fundacja Ładne Historie oraz Pathway, użyczający swojego lokalu.Nauczycielska 8/4 - це простір, відкритий з березня 2022 року для людей з України, які проживають у Вроцлаві - у житловому мікрорайоні Plac Grunwaldzki та Śródmieściu. Проводимо інтеграційні, освітні та допоміжні заходи. Ми створюємо місце, сприятливе для місцевих ініціатив, навчання та зустрічей.

Нам залежить, щоб наша діяльність на вул. Nauczycielska 8/4 відповідала очікуванням і потребам української громади. Для цієї мети ми здобуваємо фінансування з різних джерел, які дають нам змогу реалізовувати конкретні завдання. Наша пропозиція є повністю безкоштовною.

Ініціатором та оперативним керівником проекту Nauczycielskiej 8/4 є Фундація Гарні Історії - оператор Центру місцевої активності у мікрорайоні Грюнвальдська площа - а партнерами є учасники місцевого партнерства „Nasz Grunwald”.

Звертайтесь до нас за електронною адресою: nauczycielska84@ladnehistorie.pl  або за телефоном: +48 573 815 456

tabliczka

Актуальні сфери діяльності на Nauczycielskiej 8/4:

 • Чергування міжкультурної асистентки
  у чому полягає цей вид підтримки? Йдеться про допомогу в адаптації до нового середовища, переклад з польської на українську (і навпаки), посередництво між різними установами та підтримку інтеграційних дій на території мікрорайону Грюнвальдської площі і в місті.

  Чергування міжкультурної асистентки відбуваються по телефону з 15.00 до 18.00 з понеділка по середу та з 10.00 до 16.00 по четвергах. Якщо в результаті розмови виникає потреба в особистій зустрічі, призначається зустріч.

  Контакт з міжкультурним асистентом українською мовою можна здійснити за телефоном: +48 573 815 456 та електронною поштою: tatiana.kit@ladnehistorie.pl
 • Місцеві ініціативи з інтеграції для дітей

  • Майстер-класи з кераміки та малювання для дітей 8-13 років у студії Zakwas.
   Деталі заходу: tutaj

  Заняття реалізуються в рамках проекту "Protection of forcibly displaced persons through community centers in Poland" Miejsce Otwarte Centrum Integracji Międzykulturowej у Вроцлаві у співпраці з Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, Kalejdoskopem Kultur, Stowarzyszeniem Nomada z inicjatywy Danish Refugee Council UNCR, the UN Refugee Agency.

 • Місцеві ініціативи з інтеграції для дорослих

  • Жіночі кола - зустрічі українською мовою

  Проект „Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії” співфінансується Міністерством сім’ї та соціальної політики з резервних коштів Фонду праці в рамках конкурсу „Разом ми можемо зробити більше – перший випуск Програми активізації іноземців на 2022-2023 роки” в рамках Програми активізації іноземців на 2022-2025 роки. Проект здійснюється у співпраці з Фондом сучасного мистецтва In Situ.

 • Додаткові заняття для дітей 

  Заняття з репетиторами для дітей молодшого шкільного віку на Nauczycielskiej 8/4 проводяться з таких предметів, як математика, фізика, біологія, географія, англійська, німецька мови, а також групові заняття з польської мови.

  Заняття організовані в рамках проекту „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, який фінансується Регіональним центром підтримки громадських ініціатив.

 • Подай свою ініціативу!

  якщо тобі потрібен простір у центрі міста для організації заходу або проекту, спрямованого для людей з України, які живуть у Вроцлаві.
  Напишіть більше про свою ідею, заповнивши форму: bit.ly/N84_NOWEINICJATYWY

img 3423


Проект „Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії” співфінансується Міністерством сім’ї та соціальної політики з резервних коштів Фонду праці в рамках конкурсу „Разом ми можемо зробити більше – перший випуск Програми активізації іноземців на 2022-2023 роки” в рамках Програми активізації іноземців на 2022-2025 роки.

Простір Nauczycielska 8/4 управляється Фондом Гарні Історії та .Pathway, які надають своє приміщення в оренду.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA