od_nowa

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021

doroślidzieci i młodzieżNasz Grunwaldosiedlowe działaniapolecamyseniorzyWrocławski Budżet Obywatelski

24 września ruszyło głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021! Jako lokalne partnerstwo „Nasz Grunwald” w tegorocznej edycji zachęcamy Was do wspólnego głosowania na projekt osiedlowy nr 220, który zakłada poprawę jakości infrastruktury jednego z największych podwórek na naszym osiedlu - zlokalizowanego pomiędzy ulicami Górnickiego, Sępa-Szarzyńskiego, Sienkiewicza i Benedyktyńską. Jego stan techniczny i brak odpowiedniej infrastruktury sprawiają, że jest to bardzo smutne miejsce. Razem możemy to zmienić - wystarczy zmobilizować siebie i swoje najbliższe otoczenie do głosowania na projekt numer 220.

Prostokątna grafika. Po prawej zielone koło z napisem w środku: nr projektu 220, projekty osiedlowe. Po lewej tekst: WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021. Pomóż nam odmienić fragment osiedla! Zagłosujmy razem na podwórko 4 ulic: GÓRNICKIEGO BENEDYKTYŃSKA. SĘPA- SZARZYŃSKIEGO SIENKIEWICZA. Głosowanie trwa do 11.10.2021 pod adresem: wroclaw.pl/wbo

Projekt numer 220

Projekt zakłada realizację nasadzeń zieleni, oświetlenia, ścieżek, ławek i utwardzenie terenu materiałem naturalnym. Szczegóły projektu zostaną ustalone na etapie konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami osiedla, ale aby do tego doszło, musimy zdobyć jak największą ilość głosów! Potrzebna jest osiedlowa mobilizacja!

Sąsiedzi i sąsiadki! Zachęcamy do włączenia się w akcję informacyjną partnerstwa „Nasz Grunwald” na temat WBO 2021 i wysłania Waszym znajomym z osiedla informacji na temat projektu nr 220.

Komplet informacji na temat projektu osiedlowego nr 220 znajdziecie na stronie WBO - [link: www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2021/projekt,id,220].

Zachęcamy do pobrania i udostępniania dalej plakatu promującego ww. projekt - [link: bit.ly/WBO2021_projekt220]. 

Jak głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Wrocławia osoba mieszkająca we Wrocławiu - niezależnie od wieku, obywatelstwa czy adresu zamieszkania. Każde z Was ma jeden głos, w ramach którego wybieracie maksymalnie dwa projekty: jeden osiedlowy (do 750 tys. zł) i jeden ponadosiedlowy (do 2 mln zł).

Głosować można elektronicznie [link: www.wroclaw.pl/wbo] oraz za pomocą formularzy papierowych. Aby zapewnić bezpośredniość głosowania, papierowe karty zostały ponumerowane i będą wydawane mieszkańcom pojedynczo w punktach do głosowania. Punkty do głosowania znajdują się w Centrach Obsługi Mieszkańca: przy Gabrieli Zapolskiej 4, Pl. Nowy Targ 1-8, Wojciecha Bogusławskiego 8,10 oraz Al. Marcina Kromera 44. Punkty do głosowania są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Każdy głosujący w formie elektronicznej, musi podać swój numer telefonu komórkowego (uwaga: tylko polskie numery). Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego, głos zostanie zapisany w systemie. Z jednego numeru telefonu może zagłosować maksymalnie 5 osób. Głosujący nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Głosować mogą także osoby, które nie posługują się językiem polskim:

Zmiana na osiedlu zależy od nas - mieszkanek i mieszkańców Placu Grunwaldzkiego! Zaangażujmy się we Wrocławski Budżet Obywatelski i oddajmy głos, którym wesprzemy remont jednego z największych podwórek na naszym osiedlu! 

Pionowa grafika: Prostokątna grafika. Pośrodku zielone koło z napisem: nr projektu 220, projekty osiedlowe. Powyżej tekst: Pomóż nam odmienić fragment osiedla! A poniżej: Zagłosujmy razem na podwórko 4 ulic: GÓRNICKIEGO BENEDYKTYŃSKA. SĘPA- SZARZYŃSKIEGO SIENKIEWICZA. Głosowanie trwa do 11.10.2021 pod adresem: wroclaw.pl/wbo


Partnerstwo „Nasz Grunwald” to nieformalna grupa inicjatywna, której celem jest międzysektorowa współpraca na rzecz poprawy jakości życia na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. „Nasz Grunwald” to ludzie, dla których sprawy osiedla są priorytetowe i którzy na co dzień działają na rzecz mieszkanek i mieszkańców osiedla.

W skład powołanego w 2020 roku partnerstwa wchodzą podmioty publiczne, podmioty trzeciego sektora oraz podmioty prywatne: Liderem grupy jest Fundacja Ładne Historie - operator Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA. W skład partnerstwa wchodzą (w kolejności alfabetycznej): Fundacja Fabryka Sensu, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu - filia nr 29, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ODRA Centrum, Pasaż Grunwaldzki, Spółdzielnia Socjalna „Zakwas”, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie, Uniwersytet Wrocławski (Biuro ds. odpowiedzialności społecznej UWr), Wrocławska Spółdzielnia Socjalna, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”, a także lokalne punkty gastronomiczno-usługowe.

Jeśli działasz na terenie osiedla Plac Grunwaldzki i chcesz dołączyć do partnerstwa „Nasz Grunwald” (bo jakość życia i dobro lokalnej społeczności są dla Ciebie priorytetem) to nie czekaj i napisz do nas maila w tej sprawie! „Nasz Grunwald” to zespół otwarty i każda kolejna osoba lub podmiot, dla których Plac Grunwaldzki jest istotny, może do nas dołączyć. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: placgrunwaldzki@ladnehistorie.pl.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności.
Plac Grunwaldzki OD NOWA